saostar

Banner โฆษณา

โรบินสัน ศรีราชา สานฝันให้น้องโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่

 โรบินสันศรีราชา จัดโครงการ "โรบินสันสานฝันให้น้อง ประจำปี 2560" ปีที่ 10

วันนี้ (8 ก.พ.61) ที่โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ อำเภอบาละมุง จังหวัดชลบุรี นายวัฒชนะ แก้วสุริยอร่าม ผู้จัดการทั่วไปห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาศรีราชา พร้อมคณะผู้บริหารเซนทรัล กรุ๊ป เป็นประธานในโครงการ "โรบินสันสานฝันให้น้อง ประจำปี 2560" โดยมี นางสาวนพวรรณ คนซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนคอยให้การต้อนรับ

นายวัฒชนะ กล่าวว่า โครงการโรบินสันสานฝันให้น้อง เป็นโครงการที่ทางโรบินสันได้จีเมาอย่างต่อเนื่องทึกปี ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ 10 แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือ โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในด้านต่างๆ จำนวน 34 โรงเรียน จากทั่วประเทศ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและคืนกำไรสู่สังคม ในฐานะที่เป็นบริษัทธรรมาภิบาลที่ดี นับเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมของโรบินสันและบริษัทในเครือเซนทรัลกรุ๊ป ในปี 2560 เพื่อส่งเสริมในด้านการศึกษา

ซึ่งในปีนี้ทางโรบินสัน สาขาศรีราชา ร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้คัดเลือกโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ ซึ่งมีความต้องการในส่วนของ สวนเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้ในการประกอบการเรียนรู้พร้อมใช้พื้นที่ภายในโรงเรียนอย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นการสร้างรายได้ให้แก่นักเรียน

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ