saostar

Banner โฆษณา

เปิดข้อกล่าวหา ผอ.รร.ศรีราชา ตั้งคณะกรรมการ นัดเจรจาใหม่            คืบหน้า นายอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างนักเรียนกับผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมีแกนนำนักเรียน ศิษย์เก่า และสภานักเรียนเข่าร่วมการเจรจา

                วันนี้ (13 ก.พ.) ความคืบหน้ากรณีนักเรียนโรงเรียนศรีราชากว่าพันคน ถือป้ายประท้วงไล่ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา จังหวัดชลบุรี บริเวณหน้าโรงเรียนนั้น

                ล่าสุด นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายอุทัย สิงห์โตทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนชลราษฎรอำรุง ตัวแทน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 18 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าเจรจารับฟังปัญหาของนักเรียนโรงเรียนศรีราชา ก่อนที่จะเชิญตัวแทนนักเรียน  ตัวแทนศิษย์เก่า เข้าร่วมการเจรจาจำนวน 10 คน โดยที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนไม่ได้เข้าร่วมการเจรจา เนื่องจากมีหนังสือราชการคุมนักเรียนไปทำกิจกรรมที่ต่างประเทศ

                โดยข้อเรียกร้องและข้อกล่าวหาของนักเรียนมีดังนี้ 

การเก็บค่าทำความสะอาดเป็นจำนวนเงิน 200 บาท ต่อภาคเรียน ซึ่งต่างจากในอดีต โรงเรียนไม่มี การเก็บค่าบำรุงในส่วนของตรงนี้ แต่สามารถจัดการโรงเรียนให้สะอาดและมีประสิทธิภาพ,

ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้นจาก 150 บาทต่อภาคเรียน เพิ่มเป็น 200 บาทต่อภาคเรียน แต่ไม่มีการพัฒนาคุณภาพของยามรักษาความปลอดภัย

จัดการติวการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ตรงกับวันปิดภาคเรียนที่ 2 และการสอบความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (Pat 3) ซึ่งทำให้ ม.6 บางส่วนที่มีสอบ ไม่ได้รับการติวการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) เสียผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับ

 การซ่อมแซมตกแต่งอาคารเรียนล่าช้า และไม่มีความปลอดภัยต่อนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน การซ่อมแซมตกแต่งทาสีอาคารเรียนนี้เริ่มในปลายภาคเรียนที่ 1/2560 เมื่อปิดภารเรียนที่ 1/2560 จนกระทั่งเปิดภาคเรียนที่ 2/2560 ก็ยังดำเนินการไม่เรียบร้อย

 เวลาเรียนไม่เพียงพอในการเรียนและการเตรียมตัวสอบเข้ามหาลัย กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้จัดการสอบปลายภาคด่อนการสอบ GAT-PAT

 การทัศนศึกษาของนักเรียนทุกระดับชั้นในโรงเรียน ซึ่งในการทัศนศึกษาของทุกๆปีที่ผ่านมา ทางโรงเรียนจะมีการแจกอาหารกลางวันและน้ำดื่มสำหรับนักเรียนและครูที่ปรึกษา แต่ที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้ทำการปรับเปลี่ยนสิทธิดังกล่าวของนักเรียน โดยไม่ให้มีการแจกอาหารกลางวันรวมถึงน้ำดื่ม แต่ได้ทำการเปลี่ยนมาแจกเป็นเงินจำนวน 40 บาท ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวไม่พอสำหรับค่าอาหารกลางวัน

 อินเตอร์เน็ต (WI-Fi) มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

 บังคับซื้อสติ๊กเกอร์ตราโรงเรียนเพื่อติดยานพาหนะของนักเรียน 20 บาท ซึ่งจำหน่ายในราคาที่สูง และไม่ทราบถึงประโยชน์ของสติ๊กเกอร์นี้ว่าติดไปเพื่ออะไร

 บังคับซื้อหนังสือเรียนให้แก่นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต (Gifted) จำหน่ายหนังสือให้แก่นักเรียนโครงการ วิทย์-คณิต (Gifted) แต่ไม่ได้ใช้เรียนให้เกิดประโยชน์ เพราะหนังสือเป็นภาษาอังกฤษไม่ตรงตามหลักสูตรที่ต้องเรียน

 ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของทางเทศบาลทำการฉีดยาสลบและทำหมันแก่สุนัขในโรงเรียน และนำไปกักขัง การทำหมันสุนัขไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่อย่างใดแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ในช่วงพักกลางวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คุณครูพละ คุณครูฝ่ายปกครอง ได้ทำการตระเวนหาสุนัขทั่วโรงเรียน จากนั้นได้ให้เจ้าหน้าที่ฉีดยาสลบ นำสุนัขไปทำหมันในบริเวณโรงเรียน สร้างความสะเทือนใจ ทำร้ายจิตใจต่อครู ที่เรียนที่พบเห็นมิใช่น้อย และจับสุนัขไปกักขัง ต่อมาในภายหลังทราบว่านำไปกักขังที่บริเวณใกล้กับบ่อขยะ ต.หนองขาม ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุนัขที่แผลยังไม่หายดีจากการทำหมันควรได้รับการพักฟื้น เพราะอาจทำให้แผลนั้นติดเชื้อและสุนัขอาจเสียชีวิตได้

 ทำการปรับเปลี่ยนห้องลีลาวดี เป็นห้องผู้อำนวยการ ห้องลีลาวดี คือ ห้องเกียรติยศของโรงเรียน เป็นห้องที่เก็บรวบรวมประกาศนียบัตร โล่รางวัล ถ้วยรางวัลที่มีค่า และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนศรีราชา แต่ได้มีการต่อเติมและปรับเปลี่ยนให้เป็นห้องผู้อำนวยการ ถือเป็นเรื่องไม่เหมาะสม และนักเรียนโรงเรียนศรีราชารับไม่ได้เป็นอย่างยิ่ง

ซึ่งนักเรียนได้มีความเห็นว่าสมควรให้ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา ต้องออกจากโรงเรียนนี้ภายใน 24 ชั่วโมง มิเช่นนั้นจะชุมนุมประท้วงกันอยู่แบบนี้

ซึ่งจากการรับฟังข้อเรียกร้องและข้อกล่าวหาแล้วของนักเรียนแล้ว ผู้แทนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 18 ได้รับข้อกล่าวหาเพื่อจะนำไปตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำการตรวจสอบเรื่องที่ผู้อำนวยการโรงเรียนถูกกล่าวหาทั้งหมด

 จึงได้ทำการนัดเจรจาว่าจะให้ผู้อำนวยการโรงเรียนมาเจรจาปัญหาเรื่องนี้ด้วยตัวเองภายในสัปดาห์นี้ (14-16 ก.พ.61) หรือช้าสุดเป็นวันที่ 19 ก.พ.61 นี้แทน ก่อนเลิกการประชุม ซึ่งแกนนำได้แจ้งให้นักเรียนที่ชุมนุมกันอยู่หน้าโรงเรียนกลับเข้ามาในโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ