saostar

Banner โฆษณา

แสงแห่งศรัทธา กาลาดินเนอร์ หารายได้สมทบสร้างอาคารผู้ป่วยอำเภอศรีราชา ร่วมกับ รพ.สมเด็จ ฯ  เตรียมจัดงาน แสงแห่งศรัทธา กาลาดินเนอร์  เพื่อหารายได้สมทบสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยิกาเจ้า 150  ปี 

วันนี้ (26 ก.พ.) นางปัทมา วิวัฒน์วานิช ว่าที่นายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา พร้อมด้วย แขกผู้มีเกียรติ ร่วมแถลงข่าว การจัดงานแสงแห่งศรัทธา กาลาดินเนอร์ “  The Light of  Faith  ที่ศาลาประชาคมหลังเล็ก ที่ว่าการอำเภอศรีราชา  เพื่อหารายได้สมทบสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยิกาเจ้า 150  ปี ในวันที่ 18  มี.ค. นี้ ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 18 มี.ค. ตั้งแต่เวลา 18.00 น.  ที่ศาลาประชาคมอ่าวอุดม โดยรูปแบบเป็น กาลาดินเนอร์  มีเวทีเดินแบบ ฟลอร์ลีลาศ  การจำหน่ายบัตรโต๊ะจีน  100  โต๊ะ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้เป็นจำนวนมาก และคาดว่าจะมีรายได้จากการจัดงานครั้งนี้กว่า  1 ล้านบาทอย่างแน่นอน 
 

  ปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จฯ  มีผู้ป่วยเดินทางมารักษาเพิ่มมากขึ้นทุกๆปี  ซึ่งล่าสุดมีประมาณ 3,000 คนต่อวัน จึงไม่เพียงพอในการรองรับผู้ป่วย ดังนั้นได้มีโครงการก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน ขนาด 26 ชั้น พื้นที่ประมาณ 158,426 ตารางเมตร  โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี  2559  แล้วเสร็จในปี 2563 ใช้งบประมาณก่อสร้าง 5,400,000,000 บาท แต่ยังขาดงบประมาณอีกประมาณ  2,000 ล้านบาท  ดังนั้นจึงต้องขอความร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อหารายได้สมทบสร้างอาคารดังกล่าว  และเมื่ออาคารดังกล่าวแล้วเสร็จ จะสามารถรองรับผู้ป่วยวันละ 5-8,000 คนต่อวัน

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ