saostar

Banner โฆษณา

ประตูตรวจสอบ 1 ท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมเปิดให้บริการแล้ว

 ประตูตรวจสอบ 1 ท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมเปิดให้บริการแล้ว

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 1 มีนาคม 2561 เรือโท ยุทธนา โมกขาว รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในการเปิดใช้บริการประตูตรวจสอบสินค้า ณ ท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อให้การบริการและมาตรการในการขนส่งสินค้าในเขตท่าเรือแหลมฉบัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม สอดคล้อง กับสิ่งอำนวยความสะดวกในท่าเรือแหลมฉบัง

โดย รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ได้กล่าวว่า ในการเปิดการใช้บริการประตูตรวจสอบสินค้า 1 ถือว่า ยังเป็นการทดลองใช้ เนื่องจาก ยังมีระบบการจัดการอีกตัวหนึ่งที่ต้องนำมาติดตั้ง นั่นคือ เครื่องสแกนกัมมันตรังสี ของตู้สินค้าที่อยู่ในโครงการ MEGAPORTS INITIATIVE ที่เป็นโครงการภายการควบคุมดูแลของกรมศุลกากร และเป็นโครงการความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกา ที่มีการติดตั้งเครื่องวัดรังสี เพื่อป้องกันการก่อการร้ายที่จะมาใช้ท่าเรือขนาดใหญ่ในการขนวัสดุนิวเคลียร์ หรือวัสดุกัมมันตภาพรังสี โดยจะมีระยะเวลาดำเนินการ ประมาณ 4 เดือน อีกหนึ่งระบบที่นำมาใช้ ณ ประตูตรวจสอบ 1 คือ การชั่งน้ำหนักรถบรรทุกระบบ WIM (Weigh-in-motion) ที่ให้รถบรรทุกวิ่งผ่านได้เลย ไม่ต้องจอด

โครงการนี้ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการบริหารจัดการโดยรวมให้ดีขึ้นและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความสะดวก และรวดเร็ว อีกทั้ง ส่งผลให้สภาพการจราจรนอกเขตท่าเรือแหลมฉบัง ดีขึ้น ส่วนสภาพการจราจรภายในเขตท่าเรือแหลมฉบังที่ถือเป็นเรื่องของการบริหารจัดการของแต่ละท่าเทียบเรือ ก็จะมีความคล่องตัวยิ่งขึ้นอีกด้วย

สำหรับประตูตรวจสอบ 1 เป็นประตูสินค้าสำหรับรถใช้บริการที่บรรทุกสินค้าทั้งขาเข้า และ ขาออก ได้แก่ รถบรรทุกตู้สินค้า รถบรรทุกสินค้ารถยนต์ รถบรรทุกตู้สินค้าเปล่า รถบรรทุกประเภทหางเปล่า รถบรรทุกสินค้าทั่วไป รถบรรทุกสินค้าประเภทน้ำตาล รถยนต์สินค้าส่งออก โดยหากผู้ใช้บริการต้องการคำแนะนำหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อที่ ศูนย์รับแจ้งเหตุ แผนกรักษาความปลอดภัย สำนักบริหารงานสนับสนุน ท่าเรือแหลมฉบัง หมายเลขโทรศัพท์ 0-3849-0111


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ