saostar

Banner โฆษณา

ขายสิทธิสับปะรดสีหนึ่งเดียวในโลก 1 ล้านบาท ในงานแปซิฟิค ฟลอร่า เฟสติวัล


เกษตรจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จัดงานมหกรรมกล้วยไม้สุดยิ่งใหญ่ แปซิฟิค ฟลอร่า เฟสติวัล   พบพรรณไม้-ดอกไม้นานาชนิดจำหน่าย  โดย ไฮไลท์  มีการขายสิทธิต้นสับปะรดสีหนึ่งเดียวในโลกใน ราคา  1 ล้านบาท 

                วันนี้ (29  มี.ค.) นายวิทยา คุณปลื้ม  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ชลบุรี เป็นประธานเปิดงาน  แปซิฟิค ฟลอร่า เฟสติวัล    ประจำปี 2561 โดยมีสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี และศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จัดขึ้นบริเวณชั้น 1  ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี  ในวันที่ 29  มีนาคม – 1 เมษายน 2561  เพื่อส่งมอบความสุข ความร่มรื่นในช่วงฤดูร้อน ให้กับชาวศรีราชา และจังหวัดใกล้เคียง ภายใต้แนวคิด ศรีราชาเมืองเศรษฐกิจ เมืองแห่งความร่มรื่นโดยนอกจากไม้ดอก ไม้ประดับนานาพรรณ ยังมีการออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ โดยกลุ่มสวนศิลป์หนองมนและเพื่อน ในชื่องาน เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง
  
สำหรับไฮไลท์ ภายในงานมีการนำสับปะรดสีหนึ่งเดียวในโลกมาขายสิทธิในราคา  1 ล้านบาทด้วย   ซึ่งเรื่องนี้ นายศิริวุฒิ  วุฒิศิริ   ประธานวิสาหกิจชุมชนไม้ดอกไม้ประดับ จ.ชลบุรี  ชี้แจงว่า  สำหรับสับปะรดสีนั้น นายทินกร  กำลังงาน  เจ้าของ   ได้ค้นพบและขยายพันธุ์ดังกล่าว  ชื่อ   Achmea  “ Otto”  ซึ่งมีลักษณะเช่นนี้แห่งเดียวของโลก และยังไม่มีใครทำได้ในลักษณะดังกล่าว  โดยข้อสังเกต คือ  ขอบใบสับปะรดสีจะด่างด้านนอกและด่างสม่ำเสมอ   ทำให้ต้องตั้งราคาขายไว้สูง   1 ล้านบาท  โดยสายพันธุ์นี้ได้ขยายพันธุ์ไว้ทั้งสิ้น 200  ต้น โดยใครซื้อก็จะได้สิทธิ์สับปะรดสีไปครอบครองทั้งหมดเพียงคนเดียวในโลก  ซึ่งปัจจุบันเริ่มมีชาวต่างประเทศให้ความสนใจสับปะรดสี คือ ประเทศจีน ,ญี่ปุ่น และรัสเซีย  ส่วนสาเหตุที่ขายสับปะรดสี  ชื่อ   Achmea  “ Otto”  นั้น เพื่อนำเงินทุนดังกล่าว  ไปต่อยอดธุรกิจสับปะรดสีต่อไป


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ