saostar

Banner โฆษณา

ผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบังจัดงาน แหลมฉบัง โลจิสติกส์ แฟร์ 2018


สมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบังชลบุรี จัดงาน แหลมฉบัง โลจิสติกส์ แฟร์  2018 รวมทั้งประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เสวนาทิศทางการพัฒนาระบบ NSW ในยุคไทยแลนด์ 4.0 และกฎหมายเกี่ยวกับน้ำหนักรถเทรลเลอร์

นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานแหลมฉบัง โลจิสติกส์ แฟร์  2018 และ งานประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561 ของสมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบังชลบุรี การเสวนาทิศทางการพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) ในยุคไทยแลนด์ 4.0 และกฎหมายเกี่ยวกับน้ำหนักรถเทรลเลอร์ โดยมี นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา นายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เรือโทยุทธนา โมกขาว รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง นางสุนีย์ ภูติวณิชย์ นายกสมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบังชลบุรี ดร.ทองอยู่ คงขันธ์ ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย มิสเตอร์ เอส ซูกาอิ รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด น.ส. ณัฐจันธร ขวัญเมือง ประธานจัดงาน และสมาชิกเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ที่ศาลาประชาคมอ่าวอุดม จังหวัดชลบุรี

สำหรับวัตถุประสงค์ในครั้งนี้เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาให้แก่สมาชิกทราบ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก พันธมิตรทั่วประเทศ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง  เพื่อเพิ่มความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจด้านขนส่งให้แก่สมาชิก

 งาน Laemchabang Logistic Fair 2018 ยังเปิดโอกาสให้บริษัทผู้ผลิตและจาหน่ายรถบรรทุก ร้านค้า อะไหล่ยนต์และยานยนต์ ได้นา นวัตกรรมยานยนต์ มาแสดงและจำหน่าย ให้แก่สมาชิก และ ประชาชนทั่วไปในราคาพิเศษ อีกด้วย
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ