saostar

Banner โฆษณา

เชษฐ สไมล์บัพฟาโล่ วิ่งหาเงินสมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วย 26 ชั้น


เชษฐ สไมล์บัฟฟาโล่ ร่วมเดิน วิ่งการกุศล สมทบทุนสร้างอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา รวมยอดเงินวันเดียวได้กว่า 1 แสนบาท

                ที่  ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอศรีราชา กลุ่มชมรมสตรีศรีราชา กลุ่มพลังศรีราชา ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีราชา กาชาดอำเภอศรีราชา นักวิ่งการกุศล และนายวรเชษฐ เอมเปีย หรือ เชษฐ สไมล์บัฟฟาโล่ ได้มารวมตัวเพื่อจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ การกุศล สมทบทุนสร้างอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โดยใช้เส้นทางจากอำเภอศรีราชา เข้าตลาด และไปสิ้นสุดที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ซึ่งตลอดเส้นทางก็มีประชาชนร่วมสมทบทุนสร้างอาคารเป็นจำนวนมาก สำหรับยอดเงินสมทบทุนในครั้งนี้ รวมเป็นจำนวนเงิน 132,060 บาท

สำหรับอาคารดังกล่าวได้รับพระราชทานชื่อว่า อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปีตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเสด็จมาเยี่ยมชมโรงพยาบาลฯ และพบว่า มีสภาพแออัดมาก จึงมีโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้เป็นศูนย์รักษาพยาบาลรวมแห่งภาคตะวันออก อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นอาคารขนาดใหญ่สูง 26 ชั้น สามารถให้บริการผู้ป่วยนอกมากกว่า 8,000 คนต่อวัน มีเตียงรับผู้ป่วย 745 เตียง ใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า 5,000 ล้านบาท โดยได้รับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลมาส่วนหนึ่ง แต่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์อีกประมาณเกือบสองพันล้านบาท ถึงจะเรียบร้อยสมบูรณ์แบบ
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ