saostar

Banner โฆษณา

นครแหลมฉบังจัดเต็ม อนุรักษ์มรดกไทย รักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทย


เทศบาลนครแหลมฉบัง เชิญชวนร่วมงาน วันอนุรักษ์มรดกไทยในวันที่ 2 เม.ย. นี้ เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เยาวชนและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทย  พร้อมโหนกระแสละครดัง ให้ผู้เข้าร่วมงานแต่งกายชุดไทยในครั้งนี้

วันนี้ (21  มี.ค.) นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ในฐานะประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครแหลมฉบัง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง คณะกรรมการและที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครแหลมฉบัง หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน วันอนุรักษ์มรดกไทยประจำปี 2561  เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งเฉลิมพระชนมายุ 63 พรรษา ในวันที่ 2 เม.ย. นี้ ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อรณรงค์ให้เกิดความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เยาวชน และประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทย  อันเป็นมรดกของชาติให้คงอยู่สืบไป
      
นางจินดา  กล่าวว่า  ภายในงานจะมีกิจกรรมการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ชมนิทรรศการพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  การถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ การสาธิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น สาธิตการทำอาหารไทย และขนมพื้นบ้านไทยโบราณ การจำหน่ายขนมไทย อาหารไทย พร้อมกิจกรรมการแสดงศิลปหัตกรรมและการแสดงมวยไทยของนักเรียน ฯลฯ
      
สำหรับไฮไลต์ของงานจะมีการเดินแบบการแต่งกายผ้าไทยโดยผู้รับเชิญกิตติมศักดิ์ ส่วนผู้เข้าร่วมงานชายหญิงจะแต่งกายด้วยผ้าไทย ชุดไทย เพื่อโหนกระแสละครดังในช่วงนี้  โดยงานจัดขึ้นในวันที่  2 เม.ย. นี้ เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น.- 21.00 น.
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ