saostar

Banner โฆษณา

อำเภอศรีราชา ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกิจการลูกเสือชาวบ้าน


อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  อบรมลูกเสือชาวบ้าน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และสานสัมพันธ์ ที่จะนำไปสู่การดำเนินกิจการของลูกเสือชาวบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ

วันนี้ ( 23 มี.ค. ) นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการเปิดการอบรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอศรีราชา รุ่น ชบ.383 เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อประชาชนและลูกเสือชาวบ้าน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สร้างจิตสำนึก ดำรงไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และสานสัมพันธ์ ที่จะนำไปสู่การดำเนินกิจการของลูกเสือชาวบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นางสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายก อบจ.ชลบุรี นายกเทศมนตรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และลูกเสือชาวบ้านเข้าร่วมจำนวนกว่าสามร้อยคนเข้าร่วม ที่วัดพันเสด็จใน ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ลูกเสือชาวบ้าน เป็นกลุ่มของชาวบ้านที่มาทำประโยชน์ให้แก่สังคมผ่านการลูกเสือ โดยที่มีการทำงานหรือการเข้าค่ายต่าง ๆ คล้ายกับลูกเสือมีการฝึกสอนให้ชาวบ้านรู้จักดูแลความปลอดภัยในหมู่บ้าน การป้องกันตนเอง ตลอดจนการสอดแนมรักษาความปลอดภัย โดยการฝึกได้นำเอาหลักในการฝึกวิชาลูกเสือมาเป็นแนวทางปฏิบัติ ภายหลังได้รับการขยายไปสู่ทั่วทุกภูมิภาคและทุกจังหวัดของพื้นที่ประเทศไทย เนื่องจากเป็นองค์กรที่สามารถเสริมสร้างให้ประชาชนได้มีความผูกพัน เสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะได้เป็นอย่างดี
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ