saostar

Banner โฆษณา

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ดีเดย์การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันแรก


อธิบดีกรมบัญชีกลาง เยี่ยมชมระบบเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ทั่วประเทศวันแรก เพื่อความสะดวกของประชาชนที่เข้ามาชำระภาษี พบมีปัญหาอุปสรรคเพียงเล็กน้อย

วันนี้( 27 มี.ค. )นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะได้เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ณ ส่วนบัญชีและอากร (ชั้น 1)  สำนักงานศุลกากรเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายยุทธนา พูลพิพัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง  ให้การต้อนรับ

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง  เผยว่า วันนี้(27 มี.ค. 61) เป็นต้นไป ประชาชนที่ต้องเดินทางมาชำระเงินค่าบริการต่างๆ ให้แก่หน่วยงานราชการ 7,199  แห่งทั่วประเทศ  จะต้องใช้ e-Money หรือเงินอิเล็กทรอนิกส์ มาจ่ายแทนเงินสดหรือเช็ค  หลังจากกรมบัญชีกลางได้ให้ส่วนราชการเร่งติดตั้งระบบ internet banking เครื่อง EDC และ QR Code แล้ว และจะติดตั้งให้ครบถ้วนภายในเดือนพฤษภาคม 2561 นี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเข้ามาใช้บริการมากยิ่งขึ้น

โดยการชำระเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น ประชาชนสามารถเลือกใช้ได้หลายรูปแบบ เช่น การชำระเงินด้วย Bill Payment บัตรเดบิต หรือ บัตรเครดิต และการชำระเงินผ่าน QR Code  รวมถึงการใช้บัตรชำระเงินแบบ e-Money ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละท่าน ทั้งนี้ การคิดค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคาร เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยกับการที่ไม่ต้องพกเงินสดเป็นจำนวนมากมาจ่ายที่หน่วยงาน รวมทั้งยังช่วยสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้สังคมไร้เงินสดเกิดขึ้น

เพื่อให้การเดินหน้าไปสู่สังคมไร้เงินสดเกิดขึ้นอย่างยั่งยืน จึงต้องขอความร่วมมือจากประชาชน เมื่อมาทำธุรกรรมทางการเงินกับหน่วยงานราชการ ขอให้นำบัตรหรือเครื่องมือใช้ชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มาด้วยเพื่อใช้ชำระแทนเงินสด ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Payment มาใช้กับงานบริการของภาครัฐ ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนพร้อมนำประเทศไทยไปสู่สังคมไร้เงินสดในอนาคตนี้ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ