saostar

Banner โฆษณา

ปั่นรัก ปันน้ำใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง อ.ศรีราชา


คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต อ.ศรีราชา ร่วมกับ อำเภอศรีราชา สาธารณสุข อ.ศรีราชา จัดกิจกรรม ปั่นรัก ปันน้ำใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง นำรายได้ทั้งหมดสมทบทุนกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอศรีราชา ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ โดยมีนักปั่นเข้าร่วมกว่า 1,000 คน
วันนี้ (4 มี.ค.61) นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต อ.ศรีราชา เป็นประธานเปิดกิจกรรมการ ปั่นรัก ปันน้ำใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงพร้อมด้วย นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดชลบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งนักปั่นจักรยาน เข้าร่วมงานจำนวนมาก บริเวณ อ่างเก็บน้ำบางพระ
นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต อ.ศรีราชา กล่าวว่าการจัดกิจกรรมในวันนี้ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายในสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอศรีราชา โดยบูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ร่วมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางจักรยานในอำเภอศรีราชาให้นักท่องเที่ยวรู้จักกันเพิ่มมากขึ้น
พร้อมกันนี้รายได้จากกิจกรรมดังกล่าวจะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอศรีราชา ซึ่งทางโครงการฯ ได้รับการสนับสนุน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชนในพื้นที่ประกอบด้วย กลุ่มไทยออยล์ ปตท. เอสโซ่ ท่าเรือแหลมฉบัง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมสนับสนุนเงินสมทบ
ด้านนายกมล อินทรวิชัย เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต เผยว่า เนื่องจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบว่าปัจจุบัน มีผู้ป่วยติดเตียงที่อาศัยอยู่ในตำบลต่างๆ ในอำเภอศรีราชา ยังคอยรอรับการช่วยเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งการสนับสนุนจากภาครัฐก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยติดเตียงดีขึ้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับผู้ป่วยรายอื่นที่รอโอกาสอยู่
ทั้งนี้จากรายงานการลงพื้นที่สำรวจพบผู้ป่วยติดเตียงที่ยังรอโอกาสมากกว่า 300 ราย จากเหตุผลข้างต้น ตามนโยบายของนายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา ที่มอบไว้ว่า "คนศรีราชา ไม่ทอดทิ้งกัน" คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอศรีราชา จึงร่วมกับอำเภอศรีราชา จึงได้จัดโครงการ "ปั่นรัก ปันน้ำใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง" ปีที่ 1 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสที่ยังรอโอกาสในอำเภอศรีราชา และสนับสนุนเส้นทางการท่องเที่ยว การออกกำลังกายในการปั่นจักรยานตำบลบางพระ ให้มากขึ้น
สำหรับกิจกรรม "ปั่นรัก ปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง" ปีที่ 1 โดยแบ่งกิจกรรมการปั่นจักรยาน ออกเป็น 2 ประเภท คือ ประชาชนทั่วไป ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร และ VIP ปั่นจักรยานไปเยี่ยมผู้ป่วย ในพื้นที่ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร โดยมีนักปั่นเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ