saostar

Banner โฆษณา

จังหวัดชลบุรี เร่งจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหวั่นไม่ทันสิ้นเดือนนี้


จังหวัดชลบุรี  เร่งจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา  โดยเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ พร้อมเร่งนายจ้างนำลูกจ้างมาจดทะเบียน  หวั่นไม่ทันวันที่  31 มี.ค. นี้  เพราะ จ.ชลบุรี  มีแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียน เป็นอันดับ 2 ของประเทศ  เกือบ 1.5  แสนคน

จากตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เห็นชอบให้จังหวัดชลบุรีจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยจังหวัดชลบุรี ได้กำหนดการจดทะเบียน แรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา     ในระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31  มีนาคม 2561 (หยุดวันอาทิตย์)  ซึ่งที่ผ่านมามีปัญหาอุปสรรคข้อขัดคล่องในการรับปรับปรุงทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าวของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ 

ล่าสุดวันนี้( 7 มี.ค. 2561) นายเชาวลิตร  แสงอุทัย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  ได้เดินทางมาเป็นประธาน ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ที่ข้อขัดข้องในการรับรายงานตัวจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวของศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  โดยมีนายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  เจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัด เป็นต้น  ณ ศาลาประชาคมแหลมฉบัง เพื่อร่วมกันวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา  หลังมีปัญหาและอุปสรรค ทำให้เกิดความล่าช้า  หวั่นจะไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ คือ วันที่ 31 มี.ค. นี้

โดยจากการร่วมประชุมหารือกันนั้น พบว่า ศูนย์ฯดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานมาร่วมกันทำงานในครั้งนี้  จึงเกิดปัญหาและอุปสรรคเล็กน้อยในการรับและส่งต่อเอกสารไปตามจุด  นอกจากนั้นมีการเพิ่มขั้นตอน โดยเฉพาะขั้นตอนการพิสูจน์สัญชาติ  ซึ่งเดิมแรงงานต่างด้าวมีบัตรสีชมพูอยู่แล้ว แต่จะต้องตรวจสอบเพื่อให้ตรงกับพาสปอร์ตและวีซ่า  ทางเจ้าหน้าที่จึงต้องมีความละเอียดในการตรวจสอบ จึงทำให้เกิดความล่าช้า 

โดยที่สำคัญ จังหวัดชลบุรี มีแรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่จะเข้ามาใช้บริการทั้งสิ้น  144,924  คน  เป็นอันดับ 2 รองจากกรุงเทพฯ แต่การปฏิบัติงานของศูนย์ฯแห่งนี้ ได้จำนวน 2,000 คนต่อวัน  ซึ่งตามรูปแบบดังกล่าวอาจจะไม่ทันตามกำหนดระยะเวลาอย่างแน่นอน ดังนั้นจึงต้องร่วมประชุมหารือกันเพื่อปรับรูปแบบเพื่อให้ทันเวลา

สำหรับรูปแบบที่ต้องรีบดำเนินการ คือ ต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่จาก 11 อำเภอ มารับจดทะเบียน  ขยายพื้นที่บริเวณรองรับแรงงานต่างด้าวให้กว้างขึ้น  และอยากเร่งให้นายจ้างนำลูกจ้างมาจดทะเบียนให้เร็วขึ้น  ซึ่งการดำเนินมาตรการดังกล่าว เพื่อให้โครงการนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ตามนโยบายรัฐบาลที่กำหนดไว้

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ