saostar

Banner โฆษณา

เหล็กดัดฟันแฟชั่น เสี่ยงอันตราย หากผู้ให้บริการไม่มีความรู้จริง


รพ.สมเด็จฯ จัดประชุมวิชาการทันตกรรม ครั้งที่ 6 เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานด้านทันตกรรมแก่ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป ให้พัฒนาก้าวไปในอนาคต เผยวัยรุ่นใส่ฟันเหล็กไม่ได้มาตรฐานอาจเกิดความเสี่ยง

วันนี้ ( 9 มี.ค. ) ทันตแพทย์หญิงสุวิมล ชุนพงษ์ทอง หัวหน้าฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดการประชุมวิชาการทันตกรรม ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ด้านทันตกรรมได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ในการนำวิชาการแพทย์ใหม่ ๆ มาให้บริการทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมี นายแพทย์สมยศ โล่ห์จินดาพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาที่ห้องประชุมสุทัศน์-แอนนา ตั้งเทวาประสิทธิ์ ชั้น 5 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี

ทันตแพทย์หญิงสุวิมล ชุนพงษ์ทอง ได้เปิดเผยถึงความเสี่ยงของวัยรุ่นที่นิยมใส่เหล็กดัดฟันในครั้งนี้ว่า สถานการณ์การจัดฟันแฟชั่นของวัยรุ่นที่ไม่ได้มาตรฐานในตอนนี้ ถือว่าเสี่ยงอันตรายเป็นอย่างมาก ทั้งจากการจัดฟันโดยบุคคลที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ มักจะไม่ใส่ใจเรื่องความสะอาด อาจทำให้เกิดการติดเชื้อจากเครื่องมือหรือวัสดุที่นำมาใช้ติดฟัน ซึ่งจะทำให้เกิดการติดเชื้อได้ การใช้วัสดุที่ไม่เหมาะสม เช่น เส้นลวดที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรม ซึ่งอาจทำให้เกิดสนิม ทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายคนได้

รวมทั้งความเสี่ยงที่ผู้ให้การจัดฟันไม่มีความรู้เพียงพอ อาจทำให้ผู้รับการบริการเกิดฟันโยก ฟันผิดตำแหน่ง ฟันซ้อน ฟันเก จนไม่สามารถแก้ไขได้ ต้องแก้ไขด้วยการถอนฟันออกหมดทั้งปากเลยก็เป็นได้ เพราะฉะนั้นหากผู้ป่วยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น ทางโรงพยาบาลสามารถช่วยเหลือแก้ไขได้ โดยจะทำการรักษาและแนะนำให้ไปพบกับทีมทันตแพทย์ที่มีความรู้ให้กับผู้ป่วยได้อีกด้วย

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ