saostar

Banner โฆษณา

ราชมงคลตะวันออกทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์  จำนวน 63 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน พระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันนี้ (2 เม.ย.)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์   ตัตตะวะศาสตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์  จำนวน 63 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน พระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ ลานเอนกประสงค์ หน้าอาคารสรรพวิชญ์บริการ  และงานวันอนุรักษ์มรดกไทย   ย้อนเวลา หาวิถีไทยเพื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจ ความสำนึกรักในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพิทักษ์รักษามรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติและเพื่อน้อมเกล้า ฯ ถวายเป็นราชสักการะ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงในงานศิลปวัฒนธรรมของชาติตลอดมา โดยภายในงานพบกับกิจกรรม  พิธีถวายพระพรชัยมงคลลงนามถวายพระพร และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมแข่งขันภาษาไทย  การแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย   การจำหน่ายสินค้าจาก นักศึกษา  และชุมชน นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลให้กับผู้แต่งชุดไทยสวยงามที่เข้าร่วมงานด้วย

หลังจากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์   ตัตตะวะศาสตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน พระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ หอประชุมมังคลอุบล  โดยมี  นายนิติ  วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา  นายธานี  รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา  นายสมเจตน์  เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีบางพระ นายสมศักดิ์  เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ  ผู้แทนจากสำนักงานชลประทานที่ 9  ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายทนบ ศิริปิยนาค หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ ตัวแทนสวนสัตว์เปิดเขาเขียว คณาจารย์อาวุโส  คณาจารย์ และนักศึกษา  เข้าร่วมพิธี  โดยประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายเครื่องราชสักการะพุ่มเงิน พุ่มทอง กล่าวประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลและ ร่วมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   นอกจากนี้  นายธานี  รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา อบรมให้ความรู้เรื่องประเพณีกองข้าว นายสมเจตน์  เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีบางพระ และ นายอาทิตย์  สังข์วรรณะ  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้แทนจากเทศบาลเมืองแสนสุข อบรมให้ความรู้เรื่องประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ