saostar

Banner โฆษณา

ศุลกากรแหลมฉบังรดน้ำดำหัว พร้อมมอบสิ่งของให้สถานสงเคราะห์


เจ้าหน้าที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ทำพิธีทำบุญ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องวันสงกรานต์ และมอบเงินและสิ่งของให้กับสถานสงเคราะห์จำนวนสองแห่งเพื่อนำไปใช้ในกิจการต่อไป
      
       เมื่อเวลา 16.00 น. วันนี้ (10 เม.ย.) นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จัดพิธีทำบุญ รดน้ำดำหัวขอพรเจ้าหน้าที่ผู้สูงอายุที่จะเกษียณอายุราชการภายในปีนี้ เนื่องวันสงกรานต์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามของคนไทย ซึ่งได้ทำพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปหลวงพ่อโสธร ที่ได้อัญเชิญมาตั้งประดิษฐานที่บริเวณชั้นล่างของอาคาร
      
       เพื่อให้เจ้าหน้าที่พนักงานทั้งหมดร่วมกันสรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง และครอบครัว หลังจากนั้น ก็เป็นเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร ซึ่งบรรยากาศเจ้าหน้าที่พนักงานทั้งหมดดีใจที่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมแบบเป็นกันเองที่มีรดน้ำกันไปมาอย่างสนุกสนาน
      
       นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ได้มอบเงินทุนและ สิ่งของให้กับสถานสงเคราะห์จำนวนสองแห่ง อีกด้วยข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ