saostar

Banner โฆษณา

อบต. บางพระ แต่งชุดไทยรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์


องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี ทำบุญตักบาตร รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว รวมทั้งเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยให้คงอยู่สืบไป ซึ่งผู้ที่มาร่วมงานต่างแต่งชุดไทยย้อนยุคมาร่วมกิจกรรมด้วย
      
       วันนี้ (13 เม.ย.) นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย รศ. ดร.ไฉน ยอดเพชร ประธานชมรมผู้สูงอายุ อบต.บางพระ และ ผู้บริหาร สมาชิกสภา และประชาชนชาวบางพระ ร่วมกันแต่งชุดไทย แต่งกายย้อนยุคเข้าร่วมกิจกรรมการทำบุญตักบาตรอาหารคาวหวานแด่พระภิกษุสงฆ์  และรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริม และอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวไทย และเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง และครอบครัว เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมี นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก
      
       ประเพณีรดน้ำดำหัวถือว่าเป็นประเพณีที่ดีงามอีกประเพณีหนึ่งที่ประชาชนชาวไทยถือปฏิบัติมาเป็นเวลาที่ยาวนาน ซึ่งการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ หรือญาติผู้ใหญ่ บุคคลผู้ที่ตนให้ความเคารพนับถือ การรดน้ำดำหัวนั้นจะเป็นการขอโทษขออภัยซึ่งกันและกันที่เคยล่วงเกินกันในปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการล่วงเกินทางกาย ล่วงเกินทางวาจา หรือว่าการล่วงเกินทางใจ ทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ ต่อหน้าหรือว่าลับหลังก็ตาม หลังจากนั้นก็จะมีการเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ