saostar

Banner โฆษณา

เริ่มแล้ว งานประเพณีกองข้าว สืบทอดเอกลักษณ์ของชาวศรีราชาเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี เปิดงานสงกรานต์ศรีมหาราชาและประเพณีกองข้าวศรีราชา อย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี และเป็นเอกลักษณ์ของชาวศรีราชาแห่งเดียวของจังหวัดชลบุรี
      
วันนี้ (19 เม.ย.) ที่บริเวณสวนสุขภาพเกาะลอยศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายวิทยา  คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี   เป็นประธานในพิธีเปิดงานสงกรานต์ศรีมหาราชาและประเพณีกองข้าว โดยมีนายนิติ  วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา ,นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา พร้อมคณะให้การต้อนรับ โดยมีประชาชน และนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมพิธีเปิดจำนวนมาก ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2561
      
โดยภายในงาน มีกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทยอีกหลายกิจกรรม เช่น มวยตับจาก การแสดงดนตรีไทยประยุกต์บนเวที  การละเล่นกีฬาพื้นบ้าน และการจำหน่ายอาหารไทยคาว-หวานนานาชนิดจากชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เมืองศรีราชาด้วย โดยไฮไลท์ในปีนี้ ทางเทศบาลฯได้จุดพลุหลากหลายสีสัน สว่างไสวบนท้องฟ้า สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก
              
อนึ่ง.ปัจจุบันประเพณีกองข้าว  กระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ และงานประเพณีกองข้าวได้รับเกียรติบัตรประเภทประเพณีเกี่ยวกับการทำมาหากินและสาขากีฬาภูมิปัญญาไทยประเภทกีฬาพื้นบ้านมวยตับจาก
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ