saostar

Banner โฆษณา

เทศบาลตำบลบางพระ จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว


 เทศบาลตำบลบางพระ จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เสริมสร้างสุขภาพจิตให้แก่ผู้สูงอายุที่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้รู้สึกมีคุณค่าความสำคัญ

                 ที่  เรือนวัฒนธรรมชายทะเลบางพระ นายสมเจตน์  เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน เจ้าหน้าที่ และชาวชุมชนร่วมจัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ โดยนายกเทศมนตรีได้กล่าวอวยพรแก่ผู้ร่วมงานเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์ จากนั้นได้นำคณะร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และพระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมร่วมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบางพระ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จำนวน 86 ท่าน

 โดยผู้สูงอายุที่มาร่วมงานครั้งนี้มีอายุสูงสุด 90 ปี  ซึ่งประเพณีรดน้ำดำหัว เป็นสิ่งที่ทำต่อเนื่องกันมายาวนานในปีใหม่ไทย เป็นการแสดงความเคารพและความกตัญญูต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ และผู้มีพระคุณ ด้วยความเชื่อที่ว่า เป็นการขอขมาลาโทษ พร้อมทั้งรับคำอวยพรเพื่อสิริมงคลของชีวิต และประเพณีนี้ยังทรงคุณค่ามาจนทุกวันนี้โดยเฉพาะปัจจุบันมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น พิธีรดน้ำดำหัวจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพจิตให้แก่ผู้สูงอายุที่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้รู้สึกมีคุณค่าความสำคัญ


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ