saostar

Banner โฆษณา

ชมรมพระเครื่องศรีราชา ประกวดพระเครื่อง หารายได้สมทบทุมสร้างอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์


            โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ร่วมกับ ชมรมพระเครื่องศรีราชา จัดการประกวดพระเครื่อง พระบูชาและเหรียญคณาจารย์ศรีราชา ครั้งที่ 13 ขึ้นเพื่อหารายได้สมทบทุนการก่อสร้างอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

                วันนี้ (22 เม.ย. ) นายสนธยา คุณปลื้ม ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดพระเครื่อง พระบูชาและเหรียญคณาจารย์ศรีราชา ครั้งที่ 13 เพื่อหารายได้สมทบทุนการก่อสร้างอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โดยมี นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีราชา นายไชยทัศน์ เตชะไพบูลย์ ที่ปรึกษาฯ  นายสมาน บุญเพ็ง นายชัยณรงค์ เพชรพันธุ์ทอง อุปนายกสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทย พล.ร.อ.ปรีชาญ จามเจริญ   รองนายก สมาคมพระเครื่องพระบูชาไทย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ที่อาคารสรรพปัญญา โรงเรียนดาราสมุทรศรีราช อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

                สำหรับวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ของผู้ที่อยู่ในวงการพระเครื่อง พระบูชาไทย มาแลกเปลี่ยนความรู้แก่กัน  เพื่อเป็นการอนุรักษ์พระพุทธคุณของวัตถุมงคลให้แพร่หลายเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป เป็นการส่งเสริมกระตุ้นอนุชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงคุณค่าของสิลปะวัฒนธรรม และความเชื่อของบรรพชนไทย รวมทั้งเป็นการจัดหารายได้สมทบทุนการก่อสร้างอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ต่อไป

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ