saostar

Banner โฆษณา

เจ้าที่ดินชลฯ เผย “ศรีราชา”พื้นที่สีทอง บางละมุงเต็มขยายตัวไปสัตหีบรับ EEC


เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีคาดสถานการณ์ที่ดินในอำเภอศรีราชาจะขยายตัวแรงที่สุดรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกในช่วงไตรมาสปี 62 หลังนักลงทุนรอความชัดเจนในเรื่องกฎหมายพิเศษ หลังจากที่ขยับแบบก้าวกระโดดในปี 57-58 ที่ผ่านมา ส่วนบางละมุงชัดเจนในด้านที่อยู่อาศัยก่อนขยายตัวไปยังอำเภอสัตหีบ

 โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เป็นโครงการต่อยอดการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก อันได้แก่จังหวัดชลบุรี ระยองและฉะเชิงเทรา เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เนื่องจากตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของภูมิภาคอาเซียนและเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ โดยเฉพาะปิโตรเคมี ยานยนต์และชิ้นส่วน ซึ่งมี 4 แผนงานหลักในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม พัฒนาสนามบินอู่ตะเภา ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ และพัฒนาเมืองระบบสาธารณูปโภคท่องเที่ยวและสาธารณสุขนั้น

 ในส่วนของการขยายตัวการจับจองที่ดินในพื้นที่จังหวัดชลบุรี พบว่ามีการขยายตัวสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดในปี 2557-2558 ในพื้นที่อำเภอศรีราชา อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอศรีราชาจากสถิติการเก็บรายได้ของสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีพบว่า ในปี 2557 ในอำเภอศรีราชาเก็บรายได้ 593,321,765 บาท แต่ในปี 2558 การเก็บรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 1,752,356,187 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงเกือบสามเท่าตัว ก่อนที่ในปี 2559 ถึงไตรมาสแรกในปี 2561 การเก็บรายได้ของสำนักงานที่ดินจะคงที่ในระดับนี้เรื่อยมา แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความตื่นตัวในแนวทางการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา

 นายกิตติพงศ์ ผลประยูร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ความเคลื่อนไหวในการซื้อขายที่ดินหลังมีการประกาศพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ในจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา จากข้อมูลสถิติปริมาณการเกิดและการจัดเก็บรายได้ของสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี ในช่วงปี2559 จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีนัยยะสำคัญที่จะทำให้เห็นตัวเลขการเปลี่ยนแปลงที่น่าตกใจ แต่เมื่อย้อนกลับไปในปี 2557-58 กลับมีตัวเลขการจัดเก็บรายได้ที่มีการเติบโตสูงขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะอำเภอศรีราชา ซึ่งอาจเป็นไปได้เมื่อนักลงทุนจะตื่นตัวก่อนล่วงหน้า หลังทราบนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว จึงทำให้การเติบโตในเรื่องที่ดินจะขยายตัวไปก่อนหน้านี้แล้ว

ในขณะนี้การจัดเก็บรายได้ในพื้นที่อำเภอศรีราชา บางละมุง และสัตหีบ ยังคงที่  อาจจะมาจากประชาชนและนักลงทุนกำลังรอดูความชัดเจนจากทางรัฐบาลถึงรายละเอียดปลีกย่อยของกฎหมายฉบับพิเศษที่จะมาใช้ในพื้นที่ให้มากกว่านี้ จึงคาดว่าในช่วงไตรมาสปี 2562 เป็นต้นไป การขยายตัวของเมือง กำลังซื้อของประชาชน จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น พื้นที่ที่น่าสนใจที่สุดคาดว่าจะเป็นอำเภอศรีราชา ส่วนอำเภอบางละมุงจะเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยและการท่องเที่ยว บริเวณเส้นทางถนนสายหลักซึ่งใกล้จะเต็มพื้นที่แล้ว และกำลังจะขยายตัวไปในพื้นที่อำเภอสัตหีบ แต่ก็มีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของทหาร ซึ่งในอนาคตก็จะมีปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ของที่ดินตามมานายกิตติพงษ์กล่าวข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ