saostar

Banner โฆษณา

นครแหลมฉบังดันระบบรถรางไฟฟ้ารองรับการเติบโตพื้นที่ EEC


นครแหลมฉบังดัน ระบบรถรางไฟฟ้า มูลค่าการลงทุนกว่าสองหมื่นล้านบาท  รองรับการขยายตัวของเมืองในเขตศรีราชา แหลมฉบัง บางละมุง  เพื่อรองรับการเติบโต ตามแผนการพัฒนาพื้นที่  EEC  เชื่อมเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสถานีศรีราชา

วันนี้ ( 20 เม.ย.) นายนิติ  วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  เป็นประธานเปิด การรับฟังความคิดเห็น ครั้งสุดท้ายโครงการวิจัย การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง”  โดยมี คณะวิจัย  จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เทศบาลแหลมฉบัง  ผู้แทนสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์ หอการค้า ผู้แทนจากภาครัฐ และเอกชน  ประธานชุมชน กรรมการชุมชน  และประชาชนโดยทั่วไป เข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน

เป้าหมายหลักที่สำคัญคือ การวางโครงข่ายเส้นทางและกำหนดตำแหน่งของสถานีขนส่งมวลชนในเขตเมืองศรีราชา และแหลมฉบัง เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในถนนสายหลักในเขตในชั่วโมงเร่งด่วน และเชื่อมต่อกับระบบรถไฟความเร็วสูงสาย กรุงเทพฯ พัทยา - ระยอง  จากการศึกษา สรุปมาเป็น 3 แนวทาง คือ 1.ระบบรถรางไฟฟ้า  ใช้เงินลงทุน ประมาณ 27,255   ล้านาท  มีอายุการใช้ ประมาณ 30 - 60 ปี  2. ระรถไฟฟ้าล้อยาง มีมูลค่าการลงทุน  3,684  ล้านบาท และ ระบบรถโดยสารประจำทางไฟฟ้า งบประมาณการลงทุน ประมาณ  1,950  ล้านบาท โดยในที่ประชุมลงความเห็นใช้ระบบรถรางไฟฟ้า “โมโนเรล”

ด้านนายสันติ  ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เผยว่า โดยส่วนเห็นด้วยอย่างยิ่งในเรื่องการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ในรูปแบบของระบบรถรางไฟฟ้า(Monorail)  ซึ่งจะมีต้นทุนค่อนข้างสูงกว่ารูปแบบอื่น ๆ แต่จะคุ้มค่ามากกว่าเมื่อสามารถจะใช้งานไปได้นานถึง 30 - 60 ปี ซึ่งจะลดปริมาณการใช้รถส่วนตัว ลดการจราจรที่ติดขัด สะดวกในการสัญจร และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

 ในอนาคตอำเภอศรีราชาจะเป็นเมืองที่เจริญ  เป็นเมืองชุมชนที่จะมีผู้อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น ระบบขนส่งมวลชนจึงมีความจำเป็นที่จะนำมาใช้ในชุมชน ซึ่งจะมาผสานโครงสร้างระบบหลัก เช่นรถไฟฟ้าความเร็วสูง เข้ามายังตัวเมือง และเชื่อมต่อไปยังอำเภอใกล้เคียง  ซึ่งจะต้องเป็นระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งโครงการนี้จะมีความเป็นไปได้ต้องให้ส่วนกลางเข้ามาเป็นเจ้าภาพ เพราะเกินศักยภาพงบประมาณจากส่วนท้องถิ่น ก็อยากให้โครงการนี้เกิดขึ้นในต่างจังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานครอีกสักแห่งหนึ่ง
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ