saostar

Banner โฆษณา

่ท่าเรือแหลมฉบัง เซ็น MOU โครงการรถบรรทุกสีขาว


ท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมกับสมาคมฯและชมรมผู้ประกอบการขนส่งสินค้า เซ็นMOU  “โครงการรถบรรทุกสีขาว” เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าภายในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง และเสริมสร้างมาตรฐานในการขนส่งสินค้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วันนี้ (30 เม.ย.) นายธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้อำนวยสำนักปฏิบัติการ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมปลอดภัย “โครงการรถบรรทุกสีขาว” และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างท่าเรือแหลมฉบังกับผู้ประกอบการขนส่งสินค้า  ประกอบด้วย นายพชรพณธ์  ภาคภพ  นายกสมาคมขนส่งภาคตะวันออก ,นางสุนีย์ ภูติวณิชย์ นายกสมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบังชลบุรี และ นายนรา  อยู่สุข ประธานชมรมขนส่งสินค้าท่าเรือแหลมฉบัง ณ ศูนย์สวัสดิการ ท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง  ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว

สำหรับโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าภายในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง, เพื่อรณรงค์ให้เกิดความเป็นระเบียบในการขนส่งสินค้า และดำเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับประกาศของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือแหลมฉบัง และร่วมกันเสริมสร้างมาตรฐานในการขนส่งสินค้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมีแนวทางร่วมกัน คือ  1.ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย และผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะร่วมมือกันผลักดันให้มีการดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์แห่งความร่วมมือฉบับนี้  2.ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย จะสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการร่วมกับผู้เช้าร่วมโครงการฯ และ 3.ผู้เข้าร่วมโครงการฯจะร่วมมือ สนับสนุน การดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ