saostar

Banner โฆษณา

รพ.ม.บูรพาจัดโครงการเดิน-วิ่งการกุศล ชลบุรีมาราธอน 2018

 รพ.ม.บูรพา จับมือร่วมองค์กรพันธมิตร จัดโครงการเดิน-วิ่งการกุศล ชลบุรีมาราธอน 2018 และคอนเสิร์ตเพื่อการกุศล (Charity Chonburi Marathon 2018 And Concert For BHU) วันที่ 14. ต.ค.นี้ คาดนักวิ่งทั่วประเทศแห่ร่วมวิ่งสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลฯ ที่มีภารกิจในการดูแลผู้ป่วยครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัดภาคตะวันออก
         
         
         
          วันนี้ (25 พ.ค.) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ร่วมกับ ชมรมเดิน-วิ่ง สวนหลวง ร.9 จ.ชลบุรี, สโมสรไลออนส์ชลบุรี บางแสน และสมาคมกีฬา จ.ชลบุรี จัดให้มีการแถลงข่าว "โครงการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ชลบุรีมาราธอน 2018 และคอนเสิร์ตเพื่อการกุศล (Charity Chonburi Marathon 2018 And Concert For BHU)" ณ.ห้องประชุมMD 601 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาบูรพา โดยมี นพ.สุริยา โปร่งน้ำใจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมดังกล่าวว่า เพื่อนำรายได้จากการแข่งขันหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ร่วมสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ซึ่งมีภารกิจในการดูแลผู้ป่วยครอบคลุมพื้นที่ใน 9 จังหวัดภาคตะวันออก และยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใน จ.ชลบุรี และใกล้เคียง มีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคภัย รักและส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี
         
         
         
          ที่สำคัญยังเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดี และการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชน หน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐแบบบูรณาการ และยังส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.ชลบุรีและเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ถนนเลียบชายทะเลชลบุรี (ชลมารควิถี 84 พรรษา) ตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติป่าชายเลน
         
         
          
          สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 2561 โดยกำหนดเส้นทางวิ่งมาราธอน 41.196 กม. จุดเริ่มต้น ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี 60 พรรษา 2535 มุ่งหน้าผ่านโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี และเลี้ยวซ้ายสหกรณ์จังหวัดชลบุรี วิ่งผ่านถนนเลียบป่าชายเลน สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ก่อนเลี้ยวซ้าย ตรงไปยังโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ และเลี้ยวขวาเข้าถนนพระยาสัจจา ผ่านถนนเลียบชายทะเลอ่างศิลา มุ่งหน้าไปชายหาดบางแสน กลับตัวที่บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยบูรพา เป็นจุดเช็คพอยท์ ที่ 1 และวิ่งมาเส้นทางเดิมถนนเลียบชายทะเล เพท่อมาเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเลียบป่าชายเลน ตรงไปแล้วเลี้ยวซ้าย เพื่อขึ้นสะพานเลียบชายทะเล (ชลมารควิถี 84 พรรษา) ผ่านวงเวียนปลาฉลาม และวงเวียนเรือใบ ตลาดประมงท่าเรือพลี วิ่งไปจนสุดสะพานเลียบชายทะเล ชลมารควิถี 84 พรรษา (ซ.83 ม.6 ต.บางทราย จ.ชลบุรี) เป็นจุดกลับตัว และเป็นจุดเช็คพอยท์ที่ 2 แล้ววิ่งกลับเข้าเส้นชัย ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี 60 พรรษา
         
          แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น เดิน-วิ่ง ระยะทาง 5 กม. จำนวน
          2 กลุ่มอายุการแข่งขัน คือ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย/หญิง และรุ่นอายุ 16 ปี ชาย/หญิง ขึ้นไป
          ประเภทมินิมาราธอน 10.5 กม. แบ่งออกเป็น ตามกลุ่มอายุ 10 ปี ดังนี้ ประเภทชาย แบ่งเป็น 7 กลุ่มอายุ ได้แก่ กลุ่มอายุไม่เกิน 19 ปี, 20-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป
          ประเภทหญิง แบ่งเป็น 6 กลุ่มอายุ ได้แก่ อายุไม่เกิน 19 ปี, 20-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป
         
         
          ประเภทการแข่งขันฮาล์ฟมาราธอน 21.0 กม. แบ่งออกเป็นตามกลุ่มอายุ 10 ปี ดังนี้ ประเภทชาย แบ่งเป็น 5 กลุ่มอายุ ได้แก่ กลุ่มอายุ 18-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี และ 60 ปี ขึ้นไป ประเภทหญิง แบ่งเป็น 4 กลุ่มอายุ 18-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี และ 50 ปีขึ้นไป
         
         
          ประเภทการแข่งขันมาราธอน 42.195 กม. แบ่งออกเป็น ตามกลุ่มอายุ 10 ปี ดังนี้ ประเภทชาย แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มอายุ ได้แก่ กลุ่มอายุ 18-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี และ 50 ปีขึ้นไป ประเภทหญิง แบ่งเป็น 4 กลุ่มอายุ ได้แก่ กลุ่มอายุ 18-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี และ 50 ปีขึ้นไป
         
         
          สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรีข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ