saostar

Banner โฆษณา

กรมอุทยานแห่งชาติฯ เปิดสวนรุกขชาติหนองตาอยู่ ป่าในเมือง ลำดับที่ 25


กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย”สวนรุกขชาติหนองตาอยู่ จังหวัดชลบุรี ป่าในเมืองลำดับที่ 25 ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช บนเนื้อที่เกือบ 500 ไร่

วันนี้ ( 25 พ.ค. ) นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทยสวนรุกขชาติหนองตาอยู่ จังหวัดชลบุรี ป่าในเมืองลำดับที่ 25 ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อน เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านระบบนิเวศป่าไม้ พฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น โดยมี นายอยู่ เสนาธรรม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 นายวัชรินทร์ สุขทิพย์ หัวหน้าสวนรุกขชาติหนองตาอยู่ นายสุพงษ์ พันธ์เฉลิมชัย รองนายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ การสาธิตการตัดแต่งกิ่งไม้ การบำรุงรักษาต้นไม้ การสาธิตเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ตลาดประชารัฐ ศิลปะการเยียวยาจากธรรมชาติ เป็นต้น

สำหรับสวนรุกขชาติหนองตาอยู่ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2496 มีเนื้อที่ 483 ไร่ อยู่ห่างจากตัวเมืองศรีราชา 10 กิโลเมตร เป็นป่าเบญจพรรณที่สมบูรณ์ มีไม้ยางนาขนาดใหญ่เป็นไม้เด่น มีต้นสนทะเล มีความร่มรื่นสวยงาม  ภายในมีพื้นที่ศึกษาธรรมชาติและสวนรวมพรรณไม้ ทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านระบบนิเวศป่าไม้ พฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ ให้กับประชาชนทั่วไปได้เป็นอย่างดี
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ