saostar

Banner โฆษณา

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเปิดมหกรรมสุขภาพนครแหลมฉบังครั้งที่ 5


            ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เปิดมหกรรมสุขภาพนครแหลมฉบังครั้งที่ 5 เพื่อให้ความรู้ เผยแพร่นวัตกรรมทางด้านสุขภาพแบบบูรณาการ และให้ประชาชนในเขตนครแหลมฉบังได้ตระหนักในการดูแลสุขภาพและได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี

                วันนี้ ( 02 พฤษภาคม ) นายสนธยา คุณปลื้ม ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดมหกรรมสุขภาพนครแหลมฉบังครั้งที่ 5 เพื่อเป็นการให้ความรู้ เผยแพร่นวัตกรรมทางด้านสุขภาพแบบบูรณาการ และให้ประชาชนในเขตนครแหลมฉบังได้ตระหนักในการดูแลสุขภาพและได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี โดยมี นางสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางปัทมา วิวัฒน์วานิช สมาชิกกาชาดอำเภอศรีราชา นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง และตัวแทนจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

                สืบเนื่องจากจำนวนประชากรผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จากข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ กล่าวว่าในปี พ.ศ.2568 ประเทศไทยจะก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มตัว ในการเตรียมงานในปีนี้จัดให้แก่ ผู้สูงวัย ผู้ที่กำลังเข้าสู่วัยสังคม และครอบครัวที่ต้องดูแลผู้สูงวัย จึงมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ เพื่อให้นครแหลมฉบังเป็นมหานครแห่งสุขภาพ ในงานนี้จึงเน้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ในกาคัดกรองและกลุ่มเสี่ยง เพื่อส่งต่อในการรักษาพยาบาลรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

                กิจกรรมในครั้งนี้ได้มีโรงพยาบาลชั้นนำมาออกบูธให้การตรวจสุขภาพแก่ประชาชนฟรี ซึ่งได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ