saostar

Banner โฆษณา

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เตรียมจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 6 ที่ จ.ชลบุรี


กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จับมือร่วม ม.บูรพา และสมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทย เตรียมจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 6 ในเดือนหน้าที่ จ.ชลบุรี หวังกระตุ้นให้เกิดการ แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางทะเลรูปแบบใหม่


วันนี้ ( 25 พ.ค.61) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ได้จัดแถลงข่าวเรื่อง การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 6 "One World One Ocean : Newand more value of the sea" ที่ห้องประชุม 903 อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธานในการแถลงข่าว และมีผู้ทรงคุณวุฒิจากด้านต่างๆ รวมถึงนักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยและการจัดการทางทะเล เข้าร่วม


นายจตุพร กล่าวว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา และสมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทย เตรียมจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ "One World One Ocean : New and More Value of the sea" ระหว่างวันที่  18-20 มิ.ย.นี้ ณ โรงแรม บางแสนเฮอร์ริเทจ จังหวัดชลบุรี  โดยมี พลเอก  สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุม 


จุดประสงค์สำคัญก็เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา หน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชนและผู้สนใจทั่วไป ได้นำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล ร่วมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางทะเล เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าหรือสร้างมูลค่าใหม่ให้กับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล


นอกจากการนำเสนอผลงานด้านวิชาการแล้ว ภายในงานยังมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ เพื่อความร่วมมือด้านการศึกษาและการจัดการทรัพยากรทางทะเล ระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกับหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษา การปาฐกถาและการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ การอภิปรายและเสวนาวิชาการในประเด็นที่สำคัญต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงในระดับชาติและระดับโลก เพื่อความร่วมมือในการดูแลผลประโยชน์และการอนุรักษ์ทะเลไทย การประชุมกลุ่มย่อยและการประชุมคู่ขนาน การประชุมใหญ่สมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทย

อีกทั้งยังจะมีกิจกรรมอื่นๆ อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการโดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง การแสดงภาพและการประกวดภาพถ่ายทางทะเล คาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวประมาณ 1,000 คน 


สำหรับการประชุมทางวิชาการที่กำลังจะเกิดขึ้น มีการเพิ่มรูปแบบของกิจกรรมนอกเหนือจากครั้งที่ผ่านๆ มา โดยจะมีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเก็บขยะ  ระหว่างวันที่ 16-17 มิ.ย. ณ บริเวณลานหน้าโรงแรมบางแสนเฮอร์ริเทจ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลแสนสุข และจังหวัดชลบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ และเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปและนักท่องเที่ยว ได้มีส่วนร่วมและรับรู้การดำเนินกิจกรรมทางวิชาการด้วย


ผลสรุปจากการประชุมวิชาการ ตอบรับการพัฒนาของประเทศบนพื้นฐานการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ในรูปแบบ "ปฏิญญาบางแสน" (Bangsaen Delcaration) ก่อนนำเสนอรัฐบาลเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางนโยบายด้านทรัพยากรทางทะเลต่อไป "นายจตุพร กล่าว"


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ