saostar

Banner โฆษณา

ผู้ใหญ่บ้านโวยไปรษณีย์ ส่งเอกสารล่าช้าเกือบสามเดือนถึงมือผู้รับ


ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลบ่อวิน จังหวัดชลบุรี ทนไม่ไหว รุดเข้าพบหัวหน้าไปรษณีย์บ่อวิน  ศรีราชา หลังประชาชนเดือนร้อนกับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ส่งเอกสารล่าช้า เกือบ 3 เดือน เพิ่งถึงมือผู้รับ
              
วันนี้ (  17 พ.ค. ) นายประเทือง แสงเพลิง ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่  3 ตำบลบ่อวิน ได้เดินทางเข้าพบ นายนรรพนธ์ ถ้ำอมร รักษาการ หัวหน้าไปรษณีย์ อ่าวอุดม สาขาบ่อวิน ณ ที่ทำการไปรษณีย์ อ่าวอุดม สาขาบ่อวิน หมู่ 6 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่หมู่ และหมู่บ้านใกล้เคียงในพื้นที่บ่อวิน ได้รับความเดือดร้อนจากเจ้าหน้าที่ส่งไปรษณีย์ล่าช้า ทำให้ต้องเสียค่าปรับโดยจากการไม่ผ่อนชำระค่างวดต่าง ๆ เพิ่มขึ้น โดยไม่จำเป็น

นายประเทือง แสงเพลิง เปิดเผยว่า   หลังจากได้รับเรื่องร้องทุกข์จากชาวบ้านมานานแล้ว และได้ประสานงานไปยังผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการไปรษณีย์เพื่อให้รีบดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน  ซึ่งก็ได้รับคำขอโทษและคำสัญญาว่าจะแก้ไข แต่ล่าสุดก็ยังไม่มีท่าทีจะปรับปรุง  จึงเข้ามาสอบถามอีกครั้งเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงไปดูพื้นที่ และสำรวจความเดือดร้อนของประชาชน และนำมาแก้ไขอย่างจริงจัง

เนื่องจากพื้นที่ตำบลบ่อวิน   มีประชาชนจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจากพนักงานไปรษณีย์อ่าวอุดมสาขาบ่อวิน นำส่งเอกสารธุรกรรมด้านการเงินและเอกสารราชการล่าช้า  โดยยกตัวอย่าง เช่น สำนักงานที่ดินอำเภอศรีราชา ได้ส่งเอกสารมายังที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 โดยทำการส่งออกมาตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม2561 แต่มาได้รับในวันที่ 16พฤษภาคม 2561 จำนวน 2 ฉบับ  เอกสารบัตรเครดิต ส่งจากธนาคารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาส่งมาถึงวันที่14พฤษภาคม เช่นเดียวกัน รวมแล้วนับ 10 ฉบับ  ซึ่งไม่รวมกับชาวบ้านที่ได้เข้าร้องทุกข์ที่ประสบเหตุการณ์เช่นเดียวกันอีกเป็นจำนวนมาก

ตนเองในฐานะผู้ใหญ่บ้านจึงนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมประจำเดือนของอำเภอศรีราชา และร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีราชาไปก่อนหน้านี้แล้ว   เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่รีบดำเนินการแก้ไขให้กับประชาชนที่ได้รับเดือดร้อนในพื้นที่ตำบลบ่อวิน 

ทางนายนรรพนธ์ ถ้ำอมร รักษาการหัวหน้าไปรษณีย์ อ่าวอุดม สาขาบ่อวินได้เปิดเผยว่า ตนเองรับทราบปัญหาดังกล่าวมาหลายปีแล้ว และทางสำนักงานใหญ่ได้ส่งตนเองลงมาดูแลพื้นที่เป็นการชั่วคราว เมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา  ตอนนี้ได้ทำเรื่องขอเพิ่มเจ้าพนักงานไปรษณีย์ สำหรับ หมู่ 3 เดิมมีเจ้าหน้าที่ 7 คน ตอนนี้กำลังทำเรื่องขอเพิ่มเป็น 10 คน  และ ท่านใดสนใจจะร่วมงานกับไปรษณีย์ อ่าวอุดม สาขาบ่อวิน มาสมัครได้จึงขอโทษพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในการจัดส่งล่าช้าซึ่งตอนนี้ไปรษณีย์ อ่าวอุดม สาขาบ่อวิน กำลังปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไปข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ