saostar

Banner โฆษณา

ระดมความคิด จัดตั้งทีมฟุตบอลอาชีพ ของชาวศรีราชากลับมาอีกครั้ง

อัสสัมชัญศรีราชา ระดมความคิดผู้แทนท้องถิ่น  ถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสโมสรฟุตบอล ลุย ไทยลีก 4 เพื่อพัฒนาต่อยอดนักฟุตบอลช้างเผือกของโรงเรียนและนักฟุตบอลภายในท้องถิ่น ให้ต่อยอดไปสู่ระดับอาชีพ

                วันนี้ ( 30 พ.ค. ) ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ได้เป็นประธานในการประชุมหารือความร่วมมือในการพัฒนากีฬาฟุตบอลระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กับนักธุรกิจชาวญี่ปุ่น ในการจัดตั้งสโมสรฟุตบอลอาชีพ ลงแข่งขันในไทยลีก 4 ในฤดูกาล 2019 โดยมี ม.เชิดชัย ยังให้ผล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ม.วทัญญู เกตุน้อย หัวหน้าแผนกกิจกรรม  ม.ดนัย ตรีสาสตร์ ที่ปรึกษา ม.ยุทธนา ธรรมประเสริฐ ม.วีระพงษ์ ศรีเพ็ชร และผู้แทนท้องถิ่นอำเภอศรีราชา นำโดย นายชรัช สุวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา นายชัยยุทธ คงประเสริฐ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง นายองอาจ แมลงภู่ทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลสุรศักดิ์ เข้าร่วมประชุม
                จากการที่ตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ได้มีการเจรจากับนักธุรกิจชาวญี่ปุ่น ที่มีความตั้งใจในการร่วมกันทำทีมฟุตบอลอาชีพ โดยนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นจะให้ทุนสนับสนุน ส่วนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาจะมีหน้าที่จัดการเรื่องนักฟุตบอล สถานที่ และการจัดการทีม จึงมีการนำเสนอหารือถึงความเป็นไปได้ ข้อดี ข้อเสีย กับผู้ที่มีประสบการณ์ ถึงความเป็นไปได้ การดำเนินการจัดตั้ง การมีส่วนได้ ส่วนเสีย ในการการสร้างทีมฟุตบอลอาชีพในครั้งนี้ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อร่วมกันพัฒนานักกีฬาโครงการพิเศษและนักกีฬาภายในท้องถิ่นสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ

                ซึ่งผลการประชุม สรุปโดยประมาณว่า ในที่ประชุมเห็นด้วยในการจะจัดตั้งสโมสรฟุตบอลอาชีพขึ้นมาลงแข่งขันในฟุตบอลไทยลีก 4 หรือ T4 เพื่อเป็นการต่อยอดนักกีฬาโครงการพิเศษ และนักกีฬาในท้องถิ่นให้มีทีมฟุตบอลอาชีพได้ลงแข่งขัน และให้มีทีมฟุตบอลของชาวศรีราชากลับมาอีกครั้ง

ซึ่ง โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาพร้อมให้การสนับสนุนในเรื่องนักกีฬา สถานที่ และการจัดการระบบ แต่ยังต้องรอการเจรจากับนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นในเรื่องเงินสนับสนุน เป็นระยะเวลากี่ปี สนับสนุนงบประมาณเป็นจำนวนเงินเท่าไร เป้าหมาย และผลประโยชน์ที่นักธุรกิจชาวญี่ปุ่นจะได้รับจากการสนับสนุนในครั้งนี้เสียก่อน ในส่วนของรูปแบบการจัดการก็ต้องมีจดเป็นนิติบุคคลหรือในรูปแบบของบริษัทตามกฎของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯที่ได้กำหนดไว้  ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องรอการเจรจาข้อตกลงกับนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการเสียก่อน ถึงจะมีข้อสรุปที่แน่ชัดอีกครั้ง
                

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ