saostar

Banner โฆษณา

รพ.สมเด็จฯ รณรงค์วันงดสูบบุหรี่ ในคำขวัญ บุหรี่ตัวร้ายทำลายหัวใจ

 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดกิจกรรมรณรงค์โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก โดยมีคำขวัญว่า บุหรี่ตัวร้ายทำลายหัวใจ”  และนิทรรศการ บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากกว่าที่คุณคิด

วันนี้ (31 พ.ค.) นายแพทย์สมเกียรติ  บวรเสรีไผท  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ของทุกๆปี  ณ อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา   โดยมีเจ้าหน้าที่และหน่วยงานในโรงพยาบาลร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง

ตามที่องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี  เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยปีนี้มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  ได้ออกคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกในปีนี้ คือ  “TOBACCO  BREAKS  HEARTS  Choose  health, not  tobacco”  หรือ  บุหรี่ตัวร้ายทำลายหัวใจเพื่อแสดงถึงโรคที่เกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่ เช่น โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ จะทำให้เสียชีวิตเร็วที่สุดเพราะหัวใจวาย  ส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่ามีปัญหาเส้นเลือดหัวใจ หรือไม่มีอาการเตือนมาก่อน 

โดยส่วนใหญ่ ผู้ที่เสียชีวิตจากหัวใจวายก่อนอายุ 50-60 ปี มีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่  และโรคเส้นเลือดสมองตีบตัน ซึ่งจะเป็นแบบกะทันหัน และตายช้า จากอัมพาต โดยผู้ป่วยจะทรมาน และเป็นภาระต่อครอบครัว ทั้งในการดูแล และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล           

โดยภายในงาน มีการจัดนิทรรศการ บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากกว่าที่คุณคิด ผลกระทบของควันบุหรี่ต่อ ตา” ,โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่,ควันบุหรี่มือสาม ,เคล็ดลับในการเลิกบุหรี่, รู้หรือไม่บุหรี่ทำให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ,สูบบุหรี่ของแสลงคนที่เป็นโรคหัวใจ อัมพฤกษ์-อัมพาต-ความดันโลหิตสูง-คนที่เป็นหืด-คนที่เป็นเบาหวาน.นอกจากนั้นยังมี การบริการประชาชนฟรีให้กับประชาชน เช่น  ชั่งน้ำหนัก  วัดความดัน  ตรวจ BMI   ทดสอบสมรรถภาพปอด ,การตรวจคัดกรองเบาหวาน เป็นต้น


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ