saostar

Banner โฆษณา

ไทยออยล์ขยายเวลา ส่งภาพเข้าประกวด “มนต์เสน่ห์แห่งศรีราชา” ครั้งที่ 1


ไทยออยล์เอาใจนักถ่ายภาพ โครงการประกวดภาพถ่ายไทยออยล์ 2561 “มนต์เสน่ห์แห่งศรีราชาครั้งที่ 1 ขยายเวลาการส่งภาพเข้าประกวดได้จนถึงวันที่ 15 ก.ค.นี้ ชิงรางวัลกว่า 8 แสนบาท เพื่อให้ทันงานสับปะรดหวานฉ่ำฯ ถือเป็นงานสำคัญอีกงานหนึ่งของศรีราชา

วันนี้ (20 มิ.ย. ) นายเลอเลิศ อมรสังข์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์โรงกลั่น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เผยว่าจากกรณีที่ทางบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับอำเภอศรีราชา และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการโครงการประกวดภาพถ่ายไทยออยล์ 2561 “มนต์เสน่ห์แห่งศรีราชาประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่ อำเภอศรีราชา

เนื่องจากที่ผ่านมา ทางโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2504 ในพื้นที่อำเภอศรีราชา จนซึมซับความรัก ความผูกพัน และยังสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมถึงความมั่นคงให้แก่ อ.ศรีราชา มาตลอดระยะเวลา 57 ปี ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มไทยออยล์ ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง อันมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่อำเภอศรีราชาแห่งนี้

อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ชาวอำเภอศรีราชา และประชาชนทั่วประเทศได้เห็นความสำคัญของ เมืองศรีราชาซึ่งเป็นเมืองที่มีความเป็นท้องถิ่น และเป็นที่อยู่อาศัยอันสมบูรณ์ของผู้คนมายาวนาน รวมทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย แหล่งพัฒนาอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ ที่จะสามารถถ่ายทอดผ่านมุมมองของภาพถ่ายที่จะสะท้อนให้เห็นถึงการท่องเที่ยว ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ ของดีประจำถิ่นต่างๆ ของชาวศรีราชาได้

สำหรับโครงการประกวดภาพถ่าย มนต์เสน่ห์แห่งศรีราชานั้น เดิมมีกำหนดระยะเวลาการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน-15 มิถุนายน แต่เนื่องจากในช่วงนี้ทางอำเภอศรีราชา กำลังจะจัดงานสับปะรดหวานฉ่ำและของดีเมืองศรีราชา ครั้งที่ 2 ขึ้น ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย.-8 กรกฎาคม 2561 ซึ่งงานดังกล่าวถือเป็นงานสำคัญของชาวศรีราชาอีกงานหนึ่ง ทางคณะทำงานโครงการจึงเห็นควรที่จะขยายเวลาการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดออกไปเป็นวันที่ 15 ก.ค.นี้ เพื่อให้นักถ่ายภาพได้มีเวลาในการถ่ายภาพบรรยากาศของงานดังกล่าวได้ด้วย

นอกจากนี้ ในการประกาศผล ทางคณะทำงานได้มีการหารือกันว่า จะมีการจัดงานแสดงภาพถ่ายทั้งหมดของผู้ที่ส่งเข้าประกวด พร้อมทั้งจัดทำพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ชนะการประกวดไปพร้อมกันด้วย ซึ่งคาดว่าสถานทีจัดแสดงภาพถ่ายน่าจะเป็นที่อำเภอศรีราชา ส่วนวันเวลาจะประกาศให้ทราบอีกทั้งครั้ง

โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดทางเว็บไซต์ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ www.rpst.or.th/thaioilphotocontest www.facebook.com/RPSThailand หรือเว็บไซต์ของกลุ่มไทยออยล์ ที่ www.thaioilgroup.com/thaioilphotocontest

สำหรับผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดสามารถส่งได้คนละ 5 ภาพ โดยห้ามนำภาพที่เคยได้รับรางวัลมาแล้วส่งเข้าประกวด ส่วนผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดสามารถส่งได้ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งมืออาชีพ ประชาชนทั่วไป หรือนักเรียน นักศึกษาได้ทั้งหมด

ส่วนรางวัลในการประกวดมีทั้งหมด 23 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ มูลค่า 150,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (รางวัลที่ 2) มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง (รางวัลที่ 3) มูลค่า 80,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 15,000 บาท และรางวัลพิเศษสำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอศรีราชา จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 15,000 บาท


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ