saostar

Banner โฆษณา

อัสสัมชัญศรีราชาเซ็นสัญญารับนักกีฬาช้างเผือก ปีการศึกษา 2561


                โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาจัดการปฐมนิเทศและเซ็นสัญญานักกีฬานักกีฬาโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้ผู้ปกครองและนักกีฬา ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ของสัญญา และได้ทำสัญญากับทางโรงเรียน

            ที่ห้องประชุม 1 อาคารโอเซ่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการปฐมนิเทศและเซ็นสัญญานักกีฬานักกีฬาโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2561เพื่อให้ผู้ปกครองและนักกีฬาที่ได้รับทุนโครงการ ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ รับทราบสาระสำคัญของสัญญา และได้ทำสัญญากับทางโรงเรียน โดยมี  นายยุทธนา  ธรรมประเสริฐ หัวหน้างานนักกีฬาโครงการพิเศษ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  มีหัวหน้าผู้ฝึกสอน นักกีฬาและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเกือบสองร้อยคน

                โดยในพิธีการ ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้โอวาทอบรม และระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาแก่นักกีฬาที่ได้รับทุนให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นและปฏิบัติตาม หลังจากนั้นก็มีการเซ็นสัญญาระหว่างนักกีฬากับโรงเรียน พร้อมทั้งเชิญ นายสินาท เฮงสุวนิช อุปนายกสมาคมฟุตบอลจังหวัดชลบุรี และพิภพ อ่อนโม้ นักกีฬาฟุตบอลสโมสรชลบุรี เอฟซี วิทยากร มาให้ความรู้ ในเรื่อง แนวทางการพัฒนาสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ แก่นักกีฬาโครงการพิเศษที่เข้ามาศึกษาในปี 2561 โดยปีนี้มีนักกีฬาทั้งหมด 104 คน แบ่งเป็นนักกีฬาฟุตบอลจำนวน 79 คน และนักกีฬาเซปัคตะกร้อจำนวน 25 คนข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ