saostar

Banner โฆษณา

เปิดโครงการ ป่าในเมืองลำดับที่ 36 ตามโครงการป่าในเมือง ณ เขตห้ามล่า ชลบุรี


เขตห้ามล่าฯ ชลบุรี เปิดโครงการ ป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทยป่าในเมืองลำดับที่ 36 ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช ให้คนเมืองได้สัมผัสเรียนรู้ธรรมชาติ-พักผ่อนหย่อนใจ

ที่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี  นายวรานนท์ ยิ้มมงคล ปลัดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิด โครงการ ป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย พร้อมด้วย นายอยู่ เสนาธรรม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ ที่ 2 นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต.บางพระ นาย อนันต์ พรหมคนตรี ผอ.สำนักทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม พร้อมผู้ร่วมงานซึ่งเป็นนักปั่นจักรยาน ผู้แทนชุมชน นักเรียน และประชาชนทั่วไปร่วมงานกว่า 1000 คน กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ

นายวรานนท์ ยิ้มมงคล ปลัดจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้ ที่ให้คุณประโยชน์ต่อประชาชนในด้านต่างๆ เป็นสถานที่ออกกำลังกาย เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ ช่วยลดมลภาวะและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี และสร้างความสุขให้ประชาชน จึงมีนโยบายให้พัฒนาป่าในเขตเมืองขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายดังกล่าว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงมีนโยบายให้หน่วยงานต่างๆ ในสังกัด ร่วมกันจัดทำโครงการป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย"

ด้านนายอยู่ เสนาธรรม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ ที่ 2 กล่าวว่า การพัฒนาพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือพื้นที่ป่าธรรมชาติที่อยู่ใกล้เมืองหรือใกล้ชุมชน โดยการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ป้ายสื่อความหมาย ลานกิจกรรม ลานกีฬา ลานดนตรี ตลาดประชารัฐ เส้นทางจักรยาน เส้นทางวิ่ง หรือออกกำลังกายรูปแบบต่างๆ ให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ออกกำลังกาย เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านต่างๆ เป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างความสุขให้กับประชาชน

สำหรับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) มีพื้นที่ดำเนินโครงการจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ วนอุทยานเขาแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี เขตห้ามล่าสัตว์ป่า คุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี สวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ จังหวัดระยอง สวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา สวนรุกขชาติหนองตาอยู่ จังหวัดชลบุรี และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรีข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ