saostar

Banner โฆษณา

ท่าเรือแหลมฉบังเปิดการแข่งขันเปตอง 39 ชุมชน 3 เทศบาล และท่าเรือแหลมฉบัง

ท่าเรือแหลมฉบัง จัดการแข่งขันชุมชนรักกันสานสัมพันธ์ด้วยเปตอง ครั้งที่ 7 เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีโดยรวม ทำให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ และก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนด้วยกัน โดยมี 39 ชุมชน 3 เทศบาล และท่าเรือแหบมฉบัง รวม 43 ทีม เข้าร่วมการแข่งขัน
วันนี้ (2 มิ.ย.61) นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานการจัดการแข่งขันชุมชนรักกันสานสัมพันธ์ด้วยเปตอง ครั้งที่ 7 ณ สนามกีฬาศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมเผยว่า การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ระหว่างหน่วยท้องถิ่น ชุมชน โดยรอบท่าเรือฯ อีกทั้งทำให้ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ และก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนด้วยกัน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน
ด้านนางชยกร ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการกองการบุคคล ในนามคณะทำงานจัดการแข่งขันเปตองฯ เปิดเผยว่า ท่าเรือแหลมฉบัง ได้จัดกิจกรรมแข่งขันเปตอง ชุมชนรักกันสานสัมพันธ์ด้วยเปตอง เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนโดยรอบพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง โดยใช้การกีฬาเป็นสื่อสัมพันธ์ อีกทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ที่อยู่ในชุมชนให้มีพลานามัยสมบูรณ์ และสิ่งสำคัญยิ่ง คือ ก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างกัน ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยท่าเรือแหลมฉบัง จะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดโดยที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบังเป็นอย่างทำให้การแข่งขันเป็นไปอย่างคึกคัก
“จากเดิมครั้งแรกๆ ที่ผ่านมา มีจำนวนทีมเข้าร่วมแข่งขันเพียง 8 ทีม แต่ในครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมเพิ่มมากขึ้นเป็น 43 ทีม มาจากเทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลตำบลบางละมุง เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย แบ่งเป็นทีมชาย ทีมหญิง และทีม VIP ซึ่งมาจากผู้บริหารท่าเรือ ผู้บริหารเทศบาล ประธานชุมชน หรือกรรมการชุมชน
สำหรับรางวัลในการจัดการแข่งขันทีมชาย และทีมหญิง ในครั้งนี้ รางวัลที่ 1 เป็นเงิน 5,000 บาท รางวัลที่ 2 เป็นเงิน 3,000 บาท รางวัลที่ 3 เป็นเงิน 1,500 บาท รางวัลที่ 4 เป็นเงิน 1,000 บาท ส่วนทีม VIP ทีมชนะเลิศเงินรางวัล 2,000 บาท และในปีนี้ มีการมอบเงินบำรุงทีม ทีมละ 500 บาท โดยจะทำการมอบรางวัลในเวลาประมาณ 20.00 น.ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ