saostar

Banner โฆษณา

กระทรวงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเปิด ประชุมวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6


กระทรวงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดประชุมวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6  พร้อมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการทางทะเล  ด้าน รมต.ทรัพยากรฯ เน้นย้ำทุกฝ่ายต้องร่วมมือแก้ไขปัญหา ที่สำคัญจะต้องช่วยกันรณรงค์ลดการใช้ขยะพลาสติก ที่ย่อยสลายยาก ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

วันนี้(18 มิ.ย.) พลเอกสุรศักดิ์  กาญจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายจตุพร  บุรุษพัฒน์  อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมเป็นประธานในการประชุมวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 ณ โรงแรมบางแสนเฮอร์ริเทจ อ.เมือง จ.ชลบุรี  โดยมีนายภวัต  เลิศมุกดา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  ,รศ.ดร.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์  ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา และ ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน  นายกสมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ ซึ่งมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ,สถานศึกษา ,นักวิชาการ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

โดยการประชุมในครั้งนี้ ภายใต้หัวข้อ “ One World One Ocean: New and More Value of the Sea”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา หน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชนและผู้ที่สนใจทั่วไป ได้นำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล รวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางทะเล เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าหรือสร้างมูลค่าใหม่ให้กับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอีกด้วย

ด้านพลเอกสุรศักดิ์  กาญจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  กล่าวว่า การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลนั้น เป็นเรื่องที่สำคัญ ต่อการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง  เนื่องจากทะเลและมหาสมุทร เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญของประเทศไทยและของโลก  ดังนั้นทุกหน่วยงานทั่วโลกจึงให้ความสำคัญ เพราะเป็นแหล่งสัตว์น้ำที่เป็นอาหาร ,เส้นทางการเดินเรือ ,เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์  ฯลฯ

ที่ผ่านมา ในการดูแลหรือการรักษาทรัพยากรต่างๆในทะเล ยังไม่ถูกต้องและเหมาะสมเท่าที่ควร  ดังนั้นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะนักวิชาการต่างๆจะต้องให้ความรู้และความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น เพื่อจะได้ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป ดังนั้นงานทางวิชาการต่างๆที่มีคุณภาพจะมีประโยชน์ต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ

ปัจจุบันงานวิชาการ  ก็เริ่มเป็นที่ยอมรับของประชาชน เช่น กรณีปิดเกาะตาชัย อุทยานแห่งชาติสิมิลัน มาแล้ว 2  ปีเศษ ซึ่งปัจจุบันปะการังเริ่มฟืนตัวแล้ว 70-80 %  และเมื่อสมบูรณ์ 100 % ก็จะเปิดให้บริการเช่นเดิม ดังนั้นในอนาคตหากพื้นที่บริเวณไหนที่ทรัพยากรธรรมชาติทรุดโทรม ก็ต้องปิดให้บริการ เพื่อให้ธรรมชาติมีการฟื้นฟู  ตามหลักวิชาการที่นำเสนอมา

พลเอกสุรศักดิ์  กล่าวต่อไปว่า  ปัจจุบันปัญหาขยะตามบริเวณแนวชายฝั่งทะเลในเขตพื้นที่เทศบาลต่างๆในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนั้น  ซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่ขยะในพื้นที่ แต่เป็นขยะที่ถูกคลื่นลมพัดมาจากที่อื่น โดยปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมาจากฝีมือมนุษย์ และธรรมชาติ ดังนั้นจะต้องลดปัญหาขยะ ซึ่ง 80 % จากบนบก และ 20 % จากทะเล โดยจะทำอย่างไรให้ขยะลดลง โดยเฉพาะขยะจากถุงพลาสติก ที่ย่อยสลายยาก และยังใช้กันเป็นจำนวนมาก

นอกจากนั้น  มีการศึกษาการใช้พลาสติกที่ย่อยสลายง่าย ,การรณรงค์ใช้กระดาษแทนพลาสติกและโฟม  ซึ่งขณะนี้เริ่มมีการผลิตแล้วแต่ต้นทุนยังสูงมาก โดยจะต้องหามาตรการอย่างไรที่จะลดต้นทุนดังกล่าวลงและมีการคัดแยกขยะพลาสติกให้ถูกวิธี เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้

ขณะนี้ปัญหาขยะพลาสติก จากคูคลองไหลลงทะเลเป็นจำนวนมากนั้น  ขณะนี้ทางกระทรวงฯมีแนวความคิด จะนำบูมไปปิดกั้นตรงบริเวณปากน้ำก่อนไหลลงทะเล  และเข้าไปดำเนินการจัดเก็บ โดยบูมที่ปิดกั้นนั้นจะต้องมีการออกแบบเพื่อไม่ให้ไปขวางเส้นทางการจราจรหรือปากน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะได้อย่างครบวงจร

นอกจากนั้นภายในงานยังมีพิธีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ เพื่อความร่วมมือด้านการศึกษาและการจัดการทรัพยากรทางทะเล ระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกับมหาวิทยาลัยบูรพา ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย ด้วย


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ