saostar

Banner โฆษณา

ผ้าป่าสามัคคีมหากุศลสร้างส่วนต่อเติมอาคารเทพรัตน์การุญ ยอดกว่าล้านบาท

  กลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุ เทพรัตน์การุญ เป็นเจ้าภาพพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเทพรัตน์การุญ ครั้ง 1 เพื่อใช้เป็นสถานที่ดูแล ฟื้นฟู ผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป โดยได้ยอดเงินกว่า 1 ล้านหกแสนบาท
   
  ที่อาคารเทพรัตน์การุญ ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา พร้อมด้วย นายแพทย์ชัชวาล วัตนะกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเทพรัตน์การุญ ครั้ง 1 โดยมีกลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุ เทพรัตน์การุญ เป็นเจ้าภาพ พร้อมด้วย นายสุพงษ์ เสมอวงษ์ อดีตนายก อบต.บางพระ นายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ นายสุริยา แสงพงษ์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ เข้าร่วมในพิธี โดยสรุปยอดรวมผ้าป่าสามัคคีมหากุศลฯ เป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น 1,618,020 บาท

นายแพทย์ชัชวาล วัตนะกุล เปิดเผยว่า เป็นนิมิตรหมายที่ดีที่ประชาชนชาวบางพระ ศรีราชา และพื้นที่ใกล้เคียงได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนก่อสร้างส่วนต่อเติมอาคารเทพรัตน์การุญ ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทยที่ใช้เป็นสถานที่ดูแล ฟื้นฟู ผู้สูงอายุที่อยู่ในอำเภอศรีราชา ในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างกับบุคคลทั่วไป ซึ่งในส่วนต่อเติมอาคารเทพรัตน์การุญได้งบประมาณมา 80 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งยังขาดอยู่อีกประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งก็ขออนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมบริจาคในครั้งนี้ด้วย

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ