saostar

Banner โฆษณา

ฝ่าวิกฤตสับปะรดราคาถูก เครือสหพัฒน์ช่วยเกษตรกรให้มากองขายถูก


ฝ่าวิกฤตสับปะรด ราคาตกต่ำ เกษตรกรจำใจขนออกมาขายในราคาถูก ดีกว่าปล่อยให้เน่าเสียทิ้งไป ขณะที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี จับมือ เครือสหพัฒน์ ยื่นมือเข้าช่วยเหลือให้ขนผลผลิตมากองขาย กว่า 10 ตัน

            วันนี้(12 มิ.ย.) นาง ปัทมา วิวัฒน์วานิชย์  กิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  นายจักรพงศ์  ประภากรสกุล ผอ.สภาอุสาหกรรมจังหวัดชลบุรี  นายสมพร  ตรีพรเจริญ  รองประธานสภาอุสาหกรรม จังหวัดชลบุรี และนางสาวชลิตตา  ตั้งชนะชัยอนันต์ มวลชนสัมพันธ์เครือสหพัฒน์  ได้ร่วมกันเปิดโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดภาคตะวันออก หลังประสพปัญหาราคาตกต่ำแบบดิ่งลงเหว  ในชื่อ “เชิญ ช็อป ชิม เครือสหพัฒน์ร่วมส่งเสริมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในภาคตะวันออก”  ซึ่งเป็นการจัดจำหน่วยสับปะรดศรีราชา (พันธุ์ปัดตาเวีย)เกรดเอ  ในราคาหน้าสวน ให้กับทั่วไป  โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้แรงงานในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์  ที่จะได้เลือกซื้อและ รับประทาน สับปะรดที่ดี ราคาถูก หวานฉ่ำ อันเป็นที่ขึ้นชื่อของอำเภอศรีราชา

ซึ่งจะทำการขายที่บริเวณหน้าศูนย์การค้าไทยแลนด์เบส เครือสหพัฒน์ ตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย.61 จนถึง 12 ก.ค.61  วันละกว่า 10 ตัน โดยเป็นพันธุ์สับปะรด ปัดติเวีย ศรีราชา ที่มาจากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในเขตหมู่บ้านเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง ในราคาลูกละ 5 - 10 บาท  ตามขนาด พร้อมรับรองความหวานฉ่ำข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ