saostar

Banner โฆษณา

คณะกมธ.คมนาคม ลงพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง แก้ปัญหาจราจรติดขัด


คณะกมธ.คมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาจราจรติดขัด  หลังได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการขนส่งสินค้า  เบื้องต้นพบว่าการท่าเรือฯดำเนินการแก้ไขไปมากแล้ว เหลือเพียงบริหารจัดการในพื้นที่ให้ดีเท่านั้น พร้อมรีบดำเนินการโดยด่วน

วันนี้( 5 มิ.ย.) พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคณะเดินทางลงพื้นทีท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการจราจรภายในท่าเรือแหลมฉบัง หลังได้รับการร้องเรียนจากสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบังชลบุรี โดยมีร.ต.ต.มนตรี ฤกษ์จำเนียร  ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังและ เรือโทยุทธนา  โมกขาว รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง  ให้การต้อนรับพร้อมชี้แจงถึงสถานการณ์การจราจรในท่าเรือแหลมฉบัง  ณ หอบังคับการท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  โดยใช้เวลานาน 1 ชั่วโมง

พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร  กล่าวว่า  คณะกรรมาธิการฯได้รับหนังสือร้องเรียนจากผู้ประกอบการขนส่งสินค้าถึงปัญหาการจราจร โดยจากการลงมาดูพื้นที่พบว่าการท่าเรือแหลมฉบังได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวไปมากแล้ว  แต่ยังมีปัญหาเพียงด้านการบริหารจัดการในพื้นที่เท่านั้น  เช่น  จุดตัดจุดข้ามแยกต่างๆในท่าเรือควรจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุง นอกจากนั้นการเชื่อมโยงเส้นทางกับโครงการที่รัฐบาลมีนโยบายลงมาในพื้นที่ขณะนี้ โดยจะต้องมีการวางแผนให้ชัดเจน

สำหรับการแก้ไขปัญหานั้นอาจเป็นแผนระยะสั้นที่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ทันที ส่วนด้านโครงสร้างต่างๆนั้นอาจจะต้องใช้ระยะเวลา  แต่อย่างไรก็ตามทางคณะฯจะประมวลปัญหาทั้งหมดเพื่อนำเสนอรัฐบาลต่อไป ที่สำคัญปัญหาใดที่สามารถแก้ไขได้ในช่วงนี้ก็ต้องรีบดำเนินการในทันที เพราะหากปล่อยทิ้งไว้จะสร้างปัญหาเพิ่มขึ้น

เรื่องที่ท่าเรือแหลมฉบัง ควรรีบดำเนินการ คือ  การเพิ่มพื้นที่จอดรอของรถบรรทุก ,การอำนวยความสะดวกให้กับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ในการนำเข้า-ส่งออก ที่สำคัญทุกฝ่ายต้องมีการพูดคุยให้มากขึ้น ทั้งผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ,เจ้าของสินค้า ,เจ้าของเรือ ,ผู้ประกอบการท่าเรือ และการท่าเรือแหลมฉบัง  ซึ่งที่ผ่านมาพูดคุยกันน้อยไปหรือพูดคุยกันคนละช่วงเวลา จึงมีปัญหาดังกล่าวพลเอก วรพงษ์  กล่าว  

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ