saostar

Banner โฆษณา

ท่าเรือแหลมฉบัง ตรวจคัดกรองและตัดแว่นสายตาให้กับชุมชน


ท่าเรือแหลมฉบังร่วมกับเทศบาลนครแหลมฉบัง ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพชุมชน จัดโครงการ ตรวจคัดกรองและตัดแว่นสายตาให้กับชุมชนรอบท่าเรือ  เพื่อแก้ไขปัญหาสายตาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ร.ต.ต.มนตรี  ฤกษ์จำเนียร  ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง   พร้อมด้วยนางจินดา  ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง  ร่วมเป็นประธานเปิดงาน โครงการท่าเรือแหลมฉบังห่วงใย ใส่ใจสุขภาพชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีผู้นำชุมชนและชาวบ้านร่วมโครงการและรับการวัดสายตาเพื่อรับแว่นเป็นจำนวนมาก

ร.ต.ต.มนตรี  กล่าวว่า  โครงการนี้ เป็นหนึ่งในโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของท่าเรือแหลมฉบัง  ที่ทำงานร่วมกับเทศบาลนครแหลมฉบัง  ซึ่งมีแนวคิดที่ว่าสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน เป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ  จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าว โดยตรวจคัดกรองและตัดแว่นให้กับผู้มีปัญหาทางสายตาในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อต้องการให้ประชาชนในชุมชนได้รับการบริการทางการแพทย์อย่างครอบคลุมและสามารถแก้ไขปัญหาทางสายตาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย  นอกจากนั้นเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณชุมชนในพื้นที่รอบท่าเรือแหลมฉบังที่ให้การสนับสนุนท่าเรือด้วยดีมาโดยตลอด

นางจินดา  กล่าวว่า  ต้องขอขอบคุณท่าเรือแหลมฉบัง แทนพี่น้องประชาชนที่เล็งเห็นความสำคัญต่อปัญหาสายตาในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ที่ได้มีการตรวจวัดและตัดแว่นสายตาให้กับประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างไร  นอกจากนั้นยังได้มอบเงินสนับสนุนให้กับชุมชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง จำนวน 100,000 บาทด้วย

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ