saostar

Banner โฆษณา

กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ดาราสมุทร – สื่อมวลชนศรีราชา

  “กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ดาราสมุทร สื่อมวลชนศรีราชา

                โรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา นำโดย บาทหลวงยอด เสนารักษ์ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงอนุสรณ์ พงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการอำนวยการโรงเรียน  บาทหลวงนันทพล สุขสำราญ รองผู้อำนวยการ จับมือกับ นายไพบูลย์ เสริมสาตร์ นายกสมาคมสื่อมวลชนอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ โรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา กับสื่อมวลชนอำเภอศรีราชา ครั้งที่ 1 โดยมีการแข่งขันฟุตบอลชาย และแชร์บอลหญิง ที่สนามฟุตบอลหญ้าเทียมโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายนที่ผ่านมา

                การแข่งขันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร บุคลากร ครู ในโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา กับสื่อมวลชนในอำเภอศรีราชา ได้มาพบปะสังสรรค์ สร้างสามัคคี ออกกำลังกายสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีร่วมกัน โดยมี นางสาวนริศรา ทิพยางกูร ปลัดอำเภอศรีราชา พ.ต.อ.เรืองศักดิ์ บัวแดง ผู้กำกับการ สภ.ศรีราชา นายกิตติศักดิ์ กิจโชคเจริญสกุล ประธาน กต.ตร.สภ.ศรีราชา นายสมชาย พันนุช นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

                ซึ่งผลการแข่งขันมีผลดังนี้ ในประเภทแชร์บอลหญิง ทีมครูโรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา เอาชนะไปได้ 19 – 10 คะแนน ส่วนประเภทฟุตบอลชาย ทีมผู้บริหารโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา เอาชนะทีมสื่อมวลชนอำเภอศรีราชา ไปได้ 9 - - 3 หลังจากนั้นเป็นการร่วมรับประทานอาหารร่วมกันต่อไป


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ