saostar

Banner โฆษณา

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จัดกิจกรรมสวนสัตว์สัญจรเปิดโลกแห่งการเรียนรู้


สวนสัตว์เปิดเขาเขียว  จัดกิจกรรมสวนสัตว์สัญจรเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้เยาวชนได้ใกล้ชิดสัตว์ป่าและเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (20 มิ.ย. ) นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว พร้อมด้วย นายสันติ ศิริตันหยง                    รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแหลมฉบัง นายสมบุญ รวมก้อนทอง ผู้บริหารโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา และนายวีรภัทร สงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมฉบัง ร่วมเปิดกิจกรรมสวนสัตว์สัญจร ณ โรงเรียนวัดแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีนักเรียนร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ภายในงานมีกิจกรรมให้นักเรียนเข้าเรียนรู้ถึง ๑๐ ฐานกิจกรรม  อาทิเช่น Zoo..Zaa พาเพลิน,กระบอกหมุนหรรษา, สัตว์ป่าน่ารู้ อาทิ งูหลามบอล งูคอร์น เม่นแคระ กิ้งก่าเครา, Lucky Balls , ห้องครัวสัตว์ป่า ฯลฯ ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่เข้าร่วมให้ความรู้แก่เด็ก ๆ ได้แก่  สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) พร้อมทั้งวิทยากรในฐานกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้เด็ก ๆ
 
นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมสวนสัตว์สัญจร หรือ Zoo Outreach เป็นความร่วมมือระหว่างโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว  เป็นโปรแกรมการจัดการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ คือสวนสัตว์สู่สถานศึกษา โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ของงานสวนสัตว์ฯ ถ่ายทอดผ่านกระบวนการเรียนรู้จากตัวอย่างจริง โดยเฉพาะสัตว์มีชีวิต และสื่อการสอนต่างๆ ทั้งหมด คือความรู้ที่นำมามอบให้แก่นักเรียน และนักเรียนเองสามารถที่จะนำกิจกรรมเหล่านี้มาปรับใช้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และเทคโนโลยี ศิลปะ ภาษาต่างประเทศ ศาสนาและวัฒนธรรม และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับสวนสัตว์ฯ คือเราเล็งเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมใกล้ๆ ตัว ทั้งเรื่องของสัตว์ป่า ระบบนิเวศต่าง ๆ เพราะถือว่า โรงเรียน และชุมชนใกล้เคียง มีบทบาทสำคัญในการร่วมกันที่จะดูแลสิ่งเหล่านี้ต่อไป
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ