saostar

Banner โฆษณา

ผู้นำบางพระเตรียมปรับบ้านหมู่ 4 บางพระเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว


ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บางพระ ปรึกษานายก อบต.บางพระ และนายกเทศมนตรีตำบลบางพระ  เตรียมพัฒนาพื้นที่ชุมชนหมู่ 4 เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวหลังได้รับงบประมาณจากจังหวัดชลบุรี
                 
วันนี้ ( 11 ก.ค. ) นายจำรัส ยังอยู่สุข ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลบางพระ เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวให้ทางจังหวัดชลบุรีพิจารณา ซึ่งทางจังหวัดได้คัดเลือกและสนับสนุนงบประมาณให้กับหมู่ 4 ตำบลบางพระ ได้มาพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว เพราะมีภูมิประเทศติดภูเขาและมีพื้นที่สีเขียวอยู่มาก พร้อมมีทั้งนักปั่นจักรยาน มาออกกำลังกายเป็นจำนวนมาก โดยทางผู้ใหญ่บ้านได้นำเรื่องดังกล่าวมาปรึกษา นายสมศักดิ์  เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ และนายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ และเชิญมาเป็นที่ปรึกษาโครงการในการพัฒนาหมู่บ้าน

 ซึ่งในขณะนี้ได้ลงพื้นที่บริเวณบ่อน้ำของหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้สวยงาม โดยบ่อน้ำดังกล่าวปัจจุบันมีคุณภาพน้ำที่ต่ำ จึงควรมีโครงการพัฒนาปรับปรุงโดยทำการขุดลอก สร้างสันขอบบ่อให้เป็นทางเดินและมีต้นไม้ตลอดรอบบ่อ ก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำทิ้งจากบ้านเรือนเพื่อไม่ให้ลงสู่แหล่งน้ำ ปรับปรุงศาลาริมน้ำให้สวยงาม และจะนำปลาคราฟมาปล่อยเพื่อให้บ่อมีความสวยงาม รวมทั้งปรับภูมิทัศน์ด้านหน้าบ่อให้ดูสวยงาม มีการสร้างร้านจำหน่ายสินค้าโอทอปของหมู่บ้าน ซึ่งในอนาคตจุดนี้จะสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวชุมชน ทั้งในส่วนสินค้าโอทอป ร้านขายอาหารทั่วไป จุดขายอาหารปลา เป็นต้น โดยการก่อสร้างปรับปรุงคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายเดือนสิงหาคม นี้  


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ