saostar

Banner โฆษณา

ขนส่ง ร่วมทหาร คสช ตรวจจับรถตู้โดยสารทำผิดกฎหมาย พบฝ่าฝืนเพียบ


                สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี ร่วมกับทหาร คสช.ประจำอำเภอศรีราชา และบริษัทขนส่งจำกัด ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจรถตู้โดยสารประจำทาง หลังมีการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ว่าคนขับรถตู้มีการฝ่าฝืนกฎระเบียบเป็นจำนวนมาก ซึ่งพบว่ามีการทำผิดจริงจึงดำเนินคดีตามกฎหมายหลายราย

                วันนี้ ( 10 ก.ค. ) นายโสภาคย์ กาแว่น นักวิชาการขนส่งชำนาญการ สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย ร.ท.สมยศ สุนทรชัย หัวหน้าทหาร คสช. ประจำอำเภอศรีราชา และนายบุญธรรม ใจสอน พนักงานปล่อยรถ บริษัทขนส่งจำกัด และเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจสอบรถตู้โดยสารประจำทางบริเวณจุดรับส่งผู้โดยสารหน้าศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา หลังได้รับการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติว่ามีการกระทำผิดกฎระเบียบของกรมขนส่ง เช่น การรับผู้โดยสารเกินจำนวน พนักงานแต่งกายไม่เรียบร้อย ไม่ยอมเปิดจีพีเอส และการปิดช่องทางประตูฉุกเฉิน เป็นต้น ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า มีผู้ขับรถตู้โดยสารกระทำการผิดกฎระเบียบเป็นจำนวนมาก จึงทำการเปรียบเทียบปรับและให้ไปรายงานตัวที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี

                นายโสภาคย์ กาแว่น  เปิดเผยว่า ในวันนี้ขนส่งจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ ทหาร คสช.อำเภอศรีราชา และบริษัทขนส่งจำกัด ได้ออกตรวจรถตู้โดยสารที่ได้รับการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในกรณีการทำผิดกฎระเบียบของกรมขนส่ง ซึ่งพบว่ามีผู้ขับขี่รถตู้ประจำทางทำผิดหลายราย ทั้งในกรณีจอดรับส่งผู้โดยสารผิดจุด การแต่งกายไม่เรียบร้อย การไม่เข้มงวดให้ผู้โดยสารรัดเข็มขัดนิรภัย การรับผู้โดยสารเกินจำนวนที่กฎหมายกำหนด การไม่ยอมเปิดจีพีเอสในขณะรับส่งผู้โดยสาร รวมทั้งการไม่ยอมเว้นที่ให้ใช้ประตูทางออกฉุกเฉินได้สะดวก ซึ่งจากการตรวจสอบในวันนี้ผมผู้กระทำผิดเป็นจำนวนมาก ซึ่งบางรายได้ว่ากล่าวตักเตือน บางรายก็ได้แจ้งดำเนินคดีตามที่กฎหมายกำหนด และให้ไปรายงานตัวที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี เพื่อไปทำการชี้แจงและทำประวัติ รวมทั้งเสียค่าปรับในการทำผิดระเบียบในครั้งนี้

                การดำเนินการในครั้งนี้เพื่อเป็นการป้องปรามให้ผู้ประกอบการได้เข้มงวดกับผู้ขับขี่ในเรื่องกฎระเบียบของทางขนส่งที่ออกมา เพื่อให้ผู้โดยสารได้มีความปลอดภัยในการโดยสารรถประจำทางกันมากยิ่งขึ้น
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ