saostar

Banner โฆษณา

อบต บางพระ ฝึกเด็กแก้ปัญหาหากต้องติดอยู่ในรถคนเดียว


           องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี ให้ความรู้แก่เด็กน้อยเพื่อสามารถช่วยตนเองได้ หากประสบเหตุการณ์ต้องติดอยู่ในรถเพียงลำพัง หลังเกิดเหตุผู้ปกครองลืมบุตรหลานไว้ในรถอยู่บ่อยครั้ง

วันนี้ ( 17 ก.ค. ) นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี มีความห่วงใยในบุตรหลานของประชาชนในพื้นที่ ในกรณีที่มีเด็กติดอยู่ภายในรถ และไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้  ซึ่งอาจทำให้เด็กที่ติดอยู่ในรถได้รับอันตรายได้ จึงจัดอบรมเพิ่มความรู้และทดลองปฏิบัติให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองข่า ตำบลบางพระ ที่มีอายุประมาณ 2-4 ปี ได้ฝึกปฏิบัติให้มีความรู้ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีครูและนักเรียนเข้าร่วมการฝึกกันเป็นจำนวนมาก

เนื่องจากปัญหาในทุกวันนี้ที่มักจะพบเด็กเล็กติดอยู่ในรถและไม่สามารถออกจากรถได้ นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองข่า จึงได้จัดการสอนให้นักเรียนรู้จักเอาตัวรอดจากการติดอยู่ในรถ โดยการบีบแตรและเปิดประตูรถ นักเรียนได้หมุนเวียนกันมาทดลอง เรียนรู้การเอาตัวรอดด้วยตนเองหากติดอยู่ในรถ และจำลองสถานการณ์จริง เพื่อประเมินผลว่าเมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์จริง เด็กจะเอาตัวรอดได้หรือไม่ ซึ่งจากการทดสอบพบว่ายังมีเด็กเล็กบางส่วนที่ยังไม่รู้จักวิธีการเอาตัวรอดหรือแก้ไขสถานการณ์ แต่ก็มีเด็กนักเรียนอีกส่วนที่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ