saostar

Banner โฆษณา

กต.ตร.สภ.ศรีราชา จัดกีฬาเชื่อสัมพันธ์กับสื่อมวลชน


คณะ กต.ตร.สภ.ศรีราชาจัดการแข่งขันกีฬา วันรวมใจกีฬากระชับมิตร กต.ตร.สภ.ศรีราชา กับสื่อมวลชนศรีราชา เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีให้เกียรติมาร่วมการแข่งขันด้วย

วันนี้ 18 กรกฎาคม 2561 นายกิตติศักดิ์ กิจโชคเจริญสกุลโต ยินดี ประธาน กต.ตร.สภ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยคณะ กต.ตร.สภ.ศรีราชา  และพ.ต.อ.เรืองศักดิ์ บัวแดง ผกก.สภ.ศรีราชา จัดการแข่งขันกีฬา วันรวมใจกีฬากระชับมิตร กต.ตร.สภ.ศรีราชา กับสื่อมวลชนศรีราชา พัทยา ที่นำโดย โต บางแคนายไพบูลย์ เสริมสาตร์ นายกสมาคมสื่อมวลชนอำเภอศรีราชา โดยมี นายเลอเลิศ อมรสังข์ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ สนับสนุนสถานที่ สนามฟุตบอลสมาคมสโมสรไทยออยล์ ตำบลบางพระ ซึ่งจัดให้มีการแข่งขันแชร์บอลหญิง และฟุตบอลชาย โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายก อบจ.ชลบุรี ให้เกียรติร่วมการแข่งขันด้วย

สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ เนื่องจากการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวสารการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) มาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ศรีราชา ด้วยดีเสมอมา จึงจัดการแข่งขันกีฬาขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคี ตอบแทนการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน พบปะสังสรรค์ร่วมพูดคุย เพื่อให้เกิดความรักความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น รวมทั้งจะได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำหน้าที่ร่วมกันพัฒนาสังคม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความสงบและปกติสุขต่อไปข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ