saostar

Banner โฆษณา

กลุ่มประมงต้นแบบบ้านอ่าวอุดมปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งแชบ๊วยถวายเป็นพระราชกุศล


กลุ่มประมงต้นแบบบ้านอ่าวอุดม และเครือข่ายรักษ์อ่าวอุดมปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งแชบ๊วย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561

นายสมยศ เฉียวกุล ประธานเครือข่ายรักษ์อ่าวอุดม และกลุ่มประมงต้นแบบบ้านอ่าวอุดม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ร่วมกับเทศบาลนครแหลมฉบัง  หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน นักเรียนและชาวชุมชนบ้านอ่าวอุดม ร่วมกันปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งแชบ๊วย จำนวนกว่า 1.3 ล้านตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561รวมทั้ง เพื่อเป็นการฟื้นฟูส่งเสริมทรัพยากรทางทะเล และอนุรักษ์สัตว์น้ำประจำท้องถิ่น ให้คงอยู่ตลอดไป โดยมี นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีและร่วมปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งแชบ๊วยลงทะเลด้วย

สำหรับการจัดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ เนื่องจากชาวบ้านในชุมชนบ้านอ่าวอุดมแต่โบราณมีอาชีพในการทำประมงเป็นอาชีพหลัก และเมื่อมีประชากรเข้ามาอยู่ในพื้นที่มากขึ้นปริมาณความต้องการสัตว์น้ำก็เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ทำให้สัตว์น้ำบางชนิดลดลงอย่างรวดเร็ว กลุ่มเครือข่ายรักษ์อ่าวอุดม และกลุ่มประมงต้นแบบบ้านอ่าวอุดม จึงร่วมกันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากทะเลบ้านอ่าวอุดม จึงจัดโครงการนี้ขึ้นมาเป็นประจำทุกปี และในปีนี้ชาวชุมชนอ่าวอุดมได้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561อีกด้วย


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ