saostar

Banner โฆษณา

อัสสัมชัญศรีราชาเปิดฟุตบอลเยาวชนอัสสัมชัญฟุตบอลลีกคัพ


โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาเปิดสนามการแข่งขัน Assumption Football League 2018ต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีนิสัยรักการออกกำลังกาย

ที่สนามกีฬาหญ้าเทียม Assumption Soccer field นายสัมฤทธิ์  พงษ์วิรัตน์ เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอล  Assumption Football League 2018 โดยการแข่งขันดังกล่าว โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีนิสัยรักการออกกำลังกายด้วยการเล่นฟุตบอล เพื่อร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน โดยใช้กิจกรรมการออกกำลังกายเป็นสื่อ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่และพัฒนากีฬาฟุตบอลให้เป็นที่แพร่หลายและมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น โดยมีภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียน ภราดากุลชาติ จันทะโชโต ประธานจัดการแข่งขัน ผู้ปกครองและนักกีฬาเข้าร่วมพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก

สำหรับการจัดการแข่งขัน จัดให้มีทั้งหมด 2 รุ่น ได้แก่รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม - 18 สิงหาคม  2561 โดยในปีนี้มีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ในรุ่นไม่เกิน 9 ปี จำนวน 8 ทีมและในรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี จำนวน 8 ทีม รวมทั้งสิ้น 16 ทีม จะแข่งแบบพบกันหมด ทีมใดมีคะแนนดีที่สุดในประเภทนั้น ๆ จะคว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศไปครองข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ