saostar

Banner โฆษณา

อำเภอศรีราชา น้อมดวงใจทำความดี บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ


ประชาชนชาวศรีราชา จังหวัดชลบุรี  น้อมดวงใจทำความดี บริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

วันนี้ (23 ก.ค.)นายนิติ  วิวัฒน์วานิช  นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานเปิดกิจกรรม น้อมดวงใจทำความดี บริจาคโลหิต  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561”  ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โดยมีนายแพทย์สมเกียรติ  บวรเสรีผไท  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา นางปัทมา วิวัฒน์วานิช นายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา เจ้าหน้าที่แพทย์-พยาบาล ข้าราชการตำรวจ ทหาร นักเรียน และภาคเอกชน  รวมทั้งประชาชนชาวอำเภอศรีราชา เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้  เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าในอำเภอศรีราชาได้มีโอกาสแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี โดยการร่วมกัน บริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่พระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อพสกนิกรชาวไทย

นอกจากนั้นเพื่อรวบรวมโลหิตที่ได้รับบริจาค นำไปช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย และสำรองไว้ใช้ในยามขาดแคลน พร้อมรณรงค์  ชวนประชาชนรายใหม่ โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป มาร่วมบริจาคโลหิตให้มากขึ้น ตลอดจนเพื่อเป็นการปลูกฝังด้านคุณธรรม ความเสียสละและเห็นความสำคัญของการให้ด้วยความเสียสละ ไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งการบริจาคโลหิตถือเป็นมหากุศลในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง

โดยกิจกรรมครั้งนี้ จะมีขึ้นในระหว่างที่ 23 - 29 กรกฎาคม 2561  ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อบริจาคโลหิต จำนวน 1,000 คน โดยจัดขึ้น ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาแล้ว  ยังออกหน่วยรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่ในวันที่ 25 และ 26 กรกฎาคม 2561 อีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  66 พรรษา  28 กรกฎาคม 2561 กันอย่างทั่วถึงข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ