saostar

Banner โฆษณา

โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา เดินขบวนแห่ต้นเทียนพรรษาสืบสานวัฒนธรรมประเพณี


โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา เดินขบวนแห่ต้นเทียนพรรษา ไปยังวัดราษฎร์นิยมธรรม เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนได้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา ของชาวไทยให้คงอยู่สืบต่อไป

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี นำโดย ม.เชิดชัย ยังให้ผล หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพิเศษโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา พร้อมด้วยคณะครู ผู้บริหาร และ นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาร่วมเดินขบวนแห่ต้นเทียนพรรษา เพื่อนำมาถวายให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่วัดราษฎร์นิยมธรรม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา ของชาวไทยให้คงอยู่สืบต่อไป ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่าสองร้อยคน

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาต่างร่วมกันเดินขบวนแห่ต้นเทียนพรรษา จากบริเวณหน้าดรงเรียน จนมาถึงวัดราษฎร์นิยมธรรม ก่อนจะเดินรอบพระอุโบสถ 3 รอบ ก่อนที่จะนำต้นเทียนจำนำพรรษา เครื่องสังฆภัณฑ์ พุ่มสังฆทาน และ หลอดไฟ ถวาย ให้กับพระคุณเจ้าพระครูสาธิตกิตติญาณ เจ้าคณะตำบลศรีราชา และ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์นิยมธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี รวมทั้งคณะพระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาที่วัดราษฎร์นิยมธรรม นี้ด้วย

พร้อมทั้งยังร่วมกันรณรงค์ให้เยาวชนปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ลดละเลิกอบายมุข ร่วมกันประชาสัมพันธ์ งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยเริ่มจากที่บ้านก่อน ซึ่งคาดว่าจะได้ผลไม่มากก็น้อยต่อไปข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ