saostar

Banner โฆษณา

เหมือนได้เห็นโลกใหม่ เด็กน้อยดีใจนครแหลมฉบังตัดแว่นให้ฟรี


            เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังดีใจ เหมือนได้เห็นโลกใหม่ หลังเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีมอบแว่นสายตาให้กับเด็กและเยาวชนในครอบครัวที่มีรายได้น้อยที่มีปัญหาทางสายตา

                วันนี้ (24 ก.ค. ) นายเรวัติ เขียวสนิท รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีมอบแว่นสายตา โครงการสงเคราะห์แว่นตาสำหรับเด็กและเยาวชนในครอบครัวที่มีรายได้น้อยที่มีปัญหาทางสายตา ให้กับเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังจำนวน 157 คน โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งเด็กนักเรียนที่มารับแว่นสายตาในครั้งมีความรู้สึกตื่นเต้น ดีใจกันเป็นอย่างมาก และกล่าวขอบคุณผู้บริหารเทศบาลนครแหลมฉบังที่จัดโครงการนี้ขึ้นมา

                เนื่องจากเทศบาลนครแหลมฉบังพบว่าในปัจจุบันเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังมีปัญหาทางสายตาเพิ่มมากขึ้น จากพฤติกรรมการใช้สายตาในชีวิตประจำวัน เช่นการดูทีวีหรือโทรทัศน์ในที่ที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ การเล่นคอมพิวเตอร์ การเล่นโทรศัพท์มือถือ การเล่นเกม เป็นประจำทุก ๆ วัน ทำให้อาจส่งผลเสียต่อสายตา ทำให้การดำรงชีวิตหรือกิจกรรมอื่น ๆ มีปัญหาในการใช้สายตาเป็นอย่างมาก จึงมอบหมายให้กองสวัสดิการและสังคมไปตรวจสอบและแก้ไขด้วยการจัดโครงการมอบแว่นตา เพื่อให้ชีวิตประจำวันของเด็กและเยาวชนดีขึ้น

                ด้านเด็กชายกฤษณะพงศ์ ภู่รพ อายุ 10 ปี เปิดเผยด้วยความดีใจว่า รู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก ตอนนี้ตนเองมองเห็นภาพโดยรอบชัดเจนเป็นอย่างมาก ชัดเจนกว่าที่เคยเห็น อยากขอบคุณผู้บริหารเทศบาลนครแหลมฉบังที่มอบแว่นตาให้กับเด็ก ๆ ด้วยครับ

                ส่วนนายพัทธดนย์ ดอนหอมตา นักเรียนชั้นมัธยมเปิดเผยอีกว่า ได้ใส่แว่ยสายตาที่ทางเทศบาลนครแหลมฉบังแจกให้รู้สึกภาพที่เห็นชัดมากกว่าเดิม อยากของคุณทางเทศบาลฯที่มีโครงการดีดี จัดมอบแว่นสายตาให้กับคนยากจน ทำให้นักเรียนอย่างพวกเราสามารถมองเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น

                ส่วนเด็กหญิงปณิตตา อยู่ทอง เปิดเผยว่า ใส่แว่นตาแล้วรู้สึกภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น รู้สึกดีขึ้นมากกว่าเก่า และอยากขอบคุณเทศบาลฯที่มอบแว่นสายตาให้ในครั้งนี้
                

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ