saostar

Banner โฆษณา

สมาคมสื่อมวลชนอำเภอศรีราชาจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา


            สมาคมสื่อมวลชนอำเภอศรีราชาจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประเพณีอันดีงามของปวงชนชาวไทย โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

                วันนี้ ( 26 ก.ค. ) สมาคมสื่อมวลชนอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นำโดย นายไพบูลย์ เสริมสาตร์ นายหสมาคมฯ  จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประเพณีอันดีงามของปวงชนชาวไทย ในช่วงวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 โดยมีนายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานในกิจกรรม  รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกิจกรรมได้แก่ นางปัทมา วิวัฒน์วานิช นายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา ตัวแทนจาก ปตท. โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ท่าเรือแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ท่าเรือเคอรี่ สยาม ซีพอร์ต และหน่วยงานต่าง ๆ อีกเป็นจำนวนมาก ที่สำนักสงฆ์บรมพุทโธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา จากบริเวณตีนเขาขึ้นมาจนถึงสำนักสงฆ์ ก่อนที่จะมีการถวายเทียนจำนำพรรษา เครื่องสังฆภัณฑ์ เครื่องสังฆทาน ผ้าอาบน้ำ และอุปกรณ์ที่พระสงฆ์จำเป็นแก่การเข้าพรรษาให้แก่ทางสำนักสงฆ์ พร้อมทั้งมอบเงินทำบุญจำนวนหนึ่งไว้ใช้เพื่อทะนุบำรุงพระศาสนาอีกด้วย

ทั้งนี้ นายไพบูลย์ เสริมสาตร์ ยังได้ชักชวนให้คณะผู้บริหาร สมาชิก ในสมาคมสื่อมวลชนอำเภอศรีราชา ได้ร่วมกับปฏิบัติตนเป็นสื่อมวลชนที่ดี งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลในธรรม และทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับทุกหน่วยงานและประชาชนอย่างเที่ยงธรรม ตรงไปตรงมาอีกด้วย

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ